Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 5. 2018

Zdroj: 

ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné atmosféry s hořlavým prachem. Tato norma uvádí návod pro identifikaci a zařazování prostorů, kde může vznikat nebezpečí od hořlavých prachů. Uvádí základní kritéria, podle kterých může být hodnoceno nebezpečí vznícení a uvádí návod pro navrhování a hlídání parametrů, které mohou být použity pro snížení tohoto nebezpečí. Pro postup použitý pro identifikaci a klasifikaci těchto prostorů jsou uvedena obecná a speciální kritéria a příklady. Tato norma obsahuje informativní přílohu A, která uvádí praktické příklady zařazování prostorů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) ze září 2015. Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 60079-10-2:2015 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 60079-10-2 ed. 2 (33 2320) ze září 2016 převzala EN 60079-10-2:2015 převzetím originálu, tato norma ji přejímá překladem.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13306 (01 0660) Údržba - Terminologie údržby. Touto normou se nahrazuje ČSN EN 13306 (01 0660) z února 2011.

ČSN EN ISO 10075-1 (83 3572) Ergonomické zásady týkající se duševní práce - Část 1: Obecné otázky a koncepty, termíny a definice. Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 10075 (83 3572) z července 1995.

ČSN EN ISO 9241-960 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 960: Rámec a návod pro interakce s gesty.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail