Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 7. 4. 2017

Zdroj: 

ČSN EN 60974-4 ed. 3 (05 2205) Zařízení pro obloukové svařování - Část 4: Pravidelné kontroly a zkoušení. Tato část IEC 60974 stanovuje postupy pro pravidelné kontroly a kontroly po opravě pro zajištění elektrické bezpečnosti zdrojů svařovacího proudu. Tyto zkušební postupy jsou také vhodné pro údržbu. Tato norma platí pro zdroje na obloukové svařování a procesy s ním spojené konstruované v souladu s IEC 60974-1 nebo IEC 60974-6. Oproti předchozímu vydání obsahuje norma významné technické změny. S účinností od 25.8.2019 se nahrazuje ČSN EN 60974-4 ed. 2 (05 2205) z června 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) Textilní stroje – Bezpečnostní požadavky – Část 1: Společné požadavky. Tato část ISO 11111 specifikuje bezpečnostní požadavky pro často se vyskytující společná nebezpečí textilních strojů a nebezpečí určitých prvků strojů jsou zahrnuta v ISO 11111-2 až ISO 11111-7. Tato řada norem je doplněna normami typu C ISO 9902 (všechny části), pokud jde o měření emisí hluku a ISO 23771, pokud jde o opatření na snížení emisí hluku. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 11111-1 (81 0702) z listopadu 2016. Proti normě ČSN EN ISO 11111-1 z listopadu 2016 byly provedeny formální změny normy EN ISO 11111-1 z června 2016, které se v této normě zobrazují.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 61058-2-6 (35 4107) Spínače pro spotřebitele – Část 2- 6: Zvláštní požadavky pro spínače používané v elektromechanickém ručním nářadí a zahradní technice.

ČSN EN 16763 (76 3304) Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy.

ČSN EN ISO 6385 (83 3510) Ergonomické zásady navrhování pracovních systémů. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 6385 (83 3510) ze září 2004.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail