Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ ze 6. 9. 2019

Zdroj: 

ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12397 (27 3013) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Provoz z října 2017.

ČSN EN 13796-2 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13796-2 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 2: Zkoušky odporu uchycení proti skluzu ze září 2017.

ČSN EN 13796-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13796-3 (27 3021) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Vozy - Část 3: Zkoušení na únavu ze září 2017.

ČSN EN 81-77 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-77 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám z května 2019.

ČSN EN 12012-1 (69 1602) Stroje na zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12012-1 (69 1602) Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory a drtiče z dubna 2019.

ČSN EN 363 (83 2650) Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 363 (83 2650) Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu z června 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 4126-2 (13 4310) Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou z ledna 2004.

ČSN EN ISO 25119-1 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16590-1 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj z října 2014.

ČSN EN ISO 25119-3 (47 0068) Traktory a zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16590-3 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software z října 2014.

ČSN EN ISO 25119-4 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16590-4 (47 0068) Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy z října 2014.

ČSN EN ISO 18497 (47 0650) Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysoce automatizovaných zemědělských strojů - Principy navrhování.

ČSN EN 17067 (47 6005) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače.

ČSN EN 16985 (82 4015) Stříkací kabiny pro organické práškové nátěrové hmoty - Bezpečnostní požadavky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12215+A1 (82 4015) Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických tekutých nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky z března 2010; ČSN EN 13355+A1 (82 4016) Lakovny - Kombinované stříkací kabiny - Bezpečnostní požadavky ze září 2009 a ČSN EN 12981+A1 (82 4017) Lakovny - Stříkací kabiny pro nanášení organických práškových nátěrových hmot - Bezpečnostní požadavky ze září 2009.

ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19353 (83 3251) Bezpečnost strojních zařízení - Požární prevence a požární ochrana z října 2017.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail