Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2022

ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. S účinností od 30. 4. 2023 se zrušuje ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace z března 2019. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-70 ed. 3 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace z října 2021.

ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků. S účinností od 30. 4. 2023 se zrušuje ČSN EN 115-2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků z prosince 2010. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků z listopadu 2021.

ČSN EN 1501-1 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Vozidla pro odvoz odpadu se zadním nakládáním. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1501-1 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadním nakládáním z října 2021.

ČSN EN 1501-2 (30 0350) Vozidla pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Vozidla pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1501-2 (30 0350) Automobily pro odvoz odpadu - Obecné požadavky a požadavky na bezpečnost - Část 2: Automobily pro odvoz odpadu s vyklápěcím zařízením na boku z října 2021.

ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11806-2 (47 0620) Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech ze srpna 2012.

ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostorů horními a dolními končetinami. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami z ledna 2021.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 280-1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 280+A1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky z dubna 2016.

ČSN EN 280-2 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 2: Dodatečné bezpečnostní požadavky na zařízení pro zdvihání břemen na výsuvné zvedací konstrukci a pracovní plošině+).

ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla z května 2009.

ČSN EN 14753 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro kontinuální lití oceli+).

ČSN EN 15061 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15061+A1 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení linky na zpracování pásu z května 2009.

ČSN EN ISO 22291 (81 4003) Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení netkaných textilií kladených mokrou cestou.

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv+). S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ze srpna 2012.

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv+). S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv z prosince 2014.

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv+). S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv ze září 2012.

ČSN P CEN ISO/TS 9241-126 (83 3579) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 126: Návod na prezentaci sluchových informací.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail