Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2021

Zdroj: 

ČSN EN 416 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče a sestavy tmavých trubkových zářičů na plynná paliva pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 416 (06 0217) Závěsné tmavé trubkové zářiče na plynná paliva a jejich sestavy pro použití vyjma domácností - Bezpečnost a energetická účinnost z dubna 2020.

ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 27 4007 Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu z ledna 2014.

ČSN EN IEC 60079-10-1 ed. 3 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry. S účinností od 22. 1. 2024 se zrušuje ČSN EN 60079-10-1 ed. 2 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné atmosféry z května 2016.

ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení. S účinností od 31. 3. 2022 se zrušuje ČSN EN 54-3 ed. 2 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení z května 2017. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-3+A1 (34 2710) Elektrická požární signalizace – Část 3: Požární poplachová zařízení – Sirény a další zvuková zařízení z července 2019.

ČSN EN IEC 61010-2-202 ed. 2 Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů. S účinností od 10. 12. 2023 se zrušuje ČSN EN 61010-2-202 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-202: Zvláštní požadavky pro elektricky řízené regulátory ventilů z října 2017.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník z června 2020.

ČSN EN 1829-1 (11 7911) Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1829-1 (11 7911) Vysokotlaké vodní proudové čističky - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Čističky ze září 2010.

ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky z května 2009.

ČSN EN 12463 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnicí stroje a vyměnitelné příslušenství - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12463 (51 3050) Potravinářské stroje - Plnicí a pomocné stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky ze srpna 2015.

ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14387+A1 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení z července 2008.

ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení z dubna 2001.

ČSN EN ISO 19734 (83 2414) Ochrana očí a obličeje - Návod pro výběr, použití a údržbu.

ČSN EN ISO 21912 (83 8324) Tuhá alternativní paliva - Bezpečná manipulace a skladování.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail