Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 9. 2020

Zdroj: 

ČSN ISO 16092-2 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro mechanické lisy.

ČSN ISO 16092-4 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 4: Bezpečnostní požadavky pro pneumatické lisy.

ČSN EN IEC 62031 ed. 2 (36 0701) LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost. S účinností od 18. 12. 2022 se zrušuje ČSN EN 62031 (36 0701) Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost z dubna 2009.

ČSN 73 0835 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče.

ČSN 73 0843 ed. 2 Požární bezpečnost staveb - Objekty spojů a poštovních provozů.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 21904-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Obecné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Obecné požadavky z ledna 2017.

ČSN EN ISO 21904-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 2: Požadavky na zkoušení a označování účinnosti odlučování. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-1 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 1: Požadavky na zkoušení a značení z listopadu 2013.

ČSN EN ISO 21904-4 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Zařízení pro záchyt a odlučování svářečského dýmu - Část 4: Stanovení minimálního množství průtoku vzduchu v záchytných zařízeních. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15012-2 (05 0682) Ochrana zdraví a bezpečnost při svařování a příbuzných procesech - Požadavky, zkoušení a značení zařízení pro filtraci vzduchu - Část 2: Stanovení minimálního průtoku vzduchu odsávačů a hubic ze září 2009.

ČSN EN 1459-1+A1 (26 8804) Terenní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 1: Vozíky s proměnným vyložením+).

ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 19432 (27 8603) Stavební stroje a zařízení používaná ve stavebnictví - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky z března 2013.

ČSN EN ISO 16972 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Slovník a grafické značky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 132 (83 2202) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Definice názvů a piktogramy z ledna 2000.

ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 420+A1 (83 2300) Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení z června 2010.

ČSN EN ISO 18526-1 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 1: Geometrické optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-2 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 2: Fyzikální optické vlastnosti.

ČSN EN ISO 18526-4 (83 2405) Ochrana očí a obličeje - Zkušební metody - Část 4: Makety hlavy.

ČSN EN ISO 20024 (83 8206) Tuhá biopaliva - Bezpečná manipulace a skladování tuhých biopaliv v komerčních a průmyslových instalacích.

ČSN EN 17109 (94 2404) Horolezecká výstroj - Individuální bezpečnostní systémy pro lanová centra - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail