Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 8. 2019

Zdroj: 

ČSN EN 81-28+AC (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-28 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 28: Dálková nouzová signalizace u výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů z února 2019.

ČSN EN 81-71+AC (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům z března 2019. S účinností od 31. 5. 2020 se zrušuje ČSN EN 81-71+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům z července 2007.

ČSN 33 2000-5-56 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely. S účinností od 7. 12. 2021 se zrušuje ČSN 33 2000-5-56 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení - Zařízení pro bezpečnostní účely ze října 2010.

ČSN EN ISO 11393-1 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-1 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou z dubna 2019.

ČSN EN ISO 11393-3 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11393-3 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv z dubna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN ISO 11148-13 (23 9060) Neelektrická ruční nářadí - Bezpečnostní požadavky - Část 13: Zarážecí nářadí+).

ČSN EN 707 (47 0625) Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 707+A1 (47 0625) Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost z ledna 2010.

ČSN EN 343 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 343+A1 (83 2761) Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti z března 2008.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail