Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 7. 2024

ČSN EN IEC 61969-3 ed. 4 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska*). S účinností od 25. 12. 2026 se zrušuje ČSN EN IEC 61969-3 ed. 3 (18 8003) Mechanické konstrukce pro elektrická a elektronická zařízení - Venkovní kryty - Část 3: Environmentální požadavky, zkoušky a bezpečnostní hlediska z března 2021.

ČSN EN ISO 3691-2 ed. 2 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační  vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením. S účinností od 30. 9. 2024 se zrušuje ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením z prosince 2016. K datu její účinnosti se zrušuje ČSN EN ISO 3691-2 (26 8812) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Manipulační vozíky s vlastním pohonem, s proměnným vyložením ze srpna 2023.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 88-1+A1 ed. 2 (06 1801) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na plynná paliva - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa. S účinností od 31. 10. 2025 se zrušuje ČSN EN 88-1 (06 1801) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných paliv - Část 1:  Regulátory tlaku pro vstupní tlaky do a včetně 50 kPa z května 2023.

ČSN EN 1854+A1 (06 1808) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na plynná a/nebo kapalná paliva - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče na plynná paliva. S účinností od 31. 12. 2025 se zrušuje ČSN EN 1854 ed. 3 (06 1808) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv - Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv z července 2023.

ČSN EN 1755 (26 8815) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu. K datu její účinnosti se zrušuje ČSN EN 1755 (26 8815) Manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Dodatečné požadavky pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu ze září 2016.

ČSN EN 16005+A1 (74 7040) Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody. K datu její účinnosti se zrušuje ČSN EN 16005 (74 7040) Motoricky ovládané dveře - Bezpečnost při používání - Požadavky a zkušební metody z dubna 2024.

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail