Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2022

ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 1: Strategie snižování hluku. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11690-1 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 1: Strategie snižování hluku z května 2021.

ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť se strojním zařízením se sníženou hlučností - Část 2: Opatření ke snižování hluku. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 11690-2 (01 1680) Akustika: Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku z května 2021.

ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod z listopadu 2021.

ČSN EN IEC 60695-2-13 ed. 3 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT). S účinností od 28. 9. 2024 se zrušuje ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT) ze září 2011.

ČSN EN IEC 60695-6-1 ed. 3 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Obecný návod. S účinností od 9. 9. 2024 se zrušuje ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 (34 5615) Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod z února 2006.

ČSN EN IEC 61010-2-011 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chladicí zařízení. S účinností od 19. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-011 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-011: Zvláštní požadavky na chlazená zařízení z října 2017.

ČSN EN IEC 61010-2-032 ed. 4 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření. S účinností od 12. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-032 ed. 3 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-032: Zvláštní požadavky na snímače proudu držené v ruce a rukou ovládané k elektrickému zkoušení a měření z července 2013.

ČSN EN IEC 61010-2-033 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí. S účinností od 12. 11. 2024 se zrušuje ČSN EN 61010-2-033 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-033: Zvláštní požadavky na ruční multimetry a další měřidla pro domácí a profesionální použití, s možností měřit síťové napětí z ledna 2013.

ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 3: Číslicově řízené (NC/CNC) vyvrtávačky a horní frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky z října 2019.

ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14564 (69 9001) Nádrže pro přepravu nebezpečného zboží - Terminologie z února 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 746-3 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 746-3+A1 (06 5011) Průmyslová tepelná zařízení - Část 3: Bezpečnostní požadavky na výrobu a použití řízených atmosfér z dubna 2010.

ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z prosince 2014.

ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-2 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví z prosince 2014.

ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-3 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD) z prosince 2014.

ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-4 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízeníz prosince 2014.

ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-5 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny z prosince 2014.

ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-6 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže z prosince 2014.

ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16228-7 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení z prosince 2014.

ČSN EN 12418 (27 8605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12418+A1 (27 8605) Řezací stroje na zdivo a kámen pro práce na staveništi - Bezpečnost z prosince 2009.

ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11680-1 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem z července 2012.

ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 11680-2 (47 0198) Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech z července 2012.

ČSN EN 12453+A1 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody řízených atmosfér z dubna 2010.

ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 20344 (83 2500) Osobní ochranné prostředky - Metody zkoušení obuvi ze srpna 2012.

ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22568-4 (83 2570) Prostředky na ochranu chodidel a nohou - Požadavky a zkušební metody pro posouzení součástí obuvi - Část 4: Nekovové vložky odolné proti propíchnutí z ledna 2020.

ČSN EN ISO 8996 (83 3560) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 8996 (83 3560) Ergonomie tepelného prostředí - Určování metabolizmu z dubna 2005.

ČSN EN ISO 9241-20 (83 3582) Ergonomie interakce člověk-systém - Část 20: Ergonomické pojetí přístupnosti v rámci řady ISO 9241. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-20 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 20: Přístupové pokyny pro informační sdělovací zařízení a služby z června 2009.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail