Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 6. 2021

Zdroj: 

ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány. Jejím vydáním se zrušuje ČSN ISO 23601 (01 8017) Bezpečnostní identifikace - Únikové a evakuační plány.

ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12413 (22 4501) Bezpečnostní požadavky na nástroje z pojeného brusiva z dubna 2020.

ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční rozbrušovací stroje se spalovacím motorem - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími rozbrušovacími kotouči. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19432-1 (27 8603) Stavební stroje a zařízení - Přenosné ruční řezací stroje se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky pro řezací stroje se středově namontovanými rotujícími řezacími kotouči ze září 2020.

ČSN EN 1673 (51 2570) Potravinářské stroje - Otočné stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1673+A1 (51 2570) Potravinářské stroje - Rotační stojanové pece - Bezpečnostní a hygienické požadavky z června 2010.

ČSN EN 1974 (51 3510) Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1974+A1 (51 3510) Potravinářské stroje - Nářezové stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z března 2010.

ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15998 (70 1023) Sklo ve stavebnictví - Bezpečnost v případě požáru, požární odolnost - Metodika zkoušení skla pro účely klasifikace z března 2021.

ČSN EN 16516+A1 (72 8012) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16516+A1 (72 8012) Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší z února 2021.

ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1794-2 (73 7061) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 2: Obecné požadavky na bezpečnost a životní prostředí z listopadu 2020.

ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) z června 2021. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 407 ed. 2 (83 2326) Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni) z října 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 12385-3 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu+); Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12385-3+A1 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 3: Informace pro používání a údržbu z prosince 2008.

ČSN EN 13155 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen+); Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13155+A2 (27 0139) Jeřáby - Bezpečnost - Volně zavěšené prostředky pro uchopení břemen ze září 2009.

ČSN EN 17076 (27 0212) Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky+).

ČSN EN 13819-1 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13819-1 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 1: Fyzikální metody zkoušení ze srpna 2003.

ČSN EN 13819-2 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13819-2 (83 2101) Chrániče sluchu - Zkoušení - Část 2: Akustické metody zkoušení ze srpna 2003.

ČSN EN 352-1 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-1 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

ČSN EN 352-2 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-2 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 2: Zátkové chrániče sluchu.

ČSN EN 352-3 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Obecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče připevněné k prostředkům na ochranu hlavy a/nebo na ochranu obličeje. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-3 (83 2121) Chrániče sluchu - Všeobecné požadavky - Část 3: Mušlové chrániče sluchu na průmyslovou ochrannou přilbu z června 2003.

ČSN EN 352-4 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 4: Mušlové chrániče s hladinovou závislostí. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-4 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 4: Mušlové chrániče s amplitudově závislým útlumem z prosince 2001.

ČSN EN 352-5 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-5 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 5: Mušlové chrániče sluchu s aktivním snižováním hluku ze srpna 2003.

ČSN EN 352-6 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 6: Mušlové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-6 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 6: Mušlové chrániče sluchu s elektrickým dorozumívacím zařízením ze srpna 2003.

ČSN EN 352-7 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-7 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení - Část 7: Zátkové chrániče sluchu s hladinovou závislostí ze srpna 2003.

ČSN EN 352-8 ed. 2 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů. S účinností od 30. listopadu 2023 se zrušuje ČSN EN 352-8 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky a zkoušení Část 8: Mušlové chrániče umožňující poslech zábavních programů z prosince 2008.

ČSN EN 352-9 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 9: Zátkové chrániče s bezpečnostním komunikačním zařízením.

ČSN EN 352-10 (83 2121) Chrániče sluchu - Bezpečnostní požadavky - Část 10: Zátkové chrániče umožňující poslech zábavních programů.

ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 22065 (83 3633) Ovzduší na pracovišti - Postupy měření plynů a par pomocí odběrových trubic - Požadavky a zkušební metody z ledna 2020.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail