Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 4. 2019

Zdroj: 

ČSN EN 17059 (82 2010) Linky pro galvanizaci a anodickou oxidaci - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17059 (82 7001) Pokovovací a anodizující linky - Bezpečnostní požadavky z prosince 2018.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 1459-2+A1 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky
s proměnným vyložením.
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1459-2 (26 8804) Terénní vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověření - Část 2: Otočné vozíky s proměnným vyložením z července 2016.

ČSN EN ISO 24134 (26 8851) Motorové vozíky - Další požadavky na automatické funkce vozíků. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1526+A1 (26 8851) Bezpečnost motorových vozíků - Další požadavky na automatické funkce vozíků z února 2009.

ČSN EN ISO 19014-3 (27 8017) Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 3: Požadavky na prostředí
a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému.

ČSN EN IEC 62477-2 (35 1534) Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických
měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC.

ČSN EN 12733 ed. 2 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost. S účinností od 31. 1. 2020 se zrušuje ČSN EN 12733+A1 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost ze září 2009.

ČSN EN 12012-1 (69 1602) Stroje na zpracování pryže a plastů - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní
požadavky na nožové granulátory a drtiče
+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12012-1+A1 (69 1602) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky na nožové granulátory z června 2009 a ČSN EN 12012-3+A1 (69 1602) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Rozmělňovací stroje - Část 3: Bezpečnostní
požadavky na drtiče z června 2009.

ČSN EN 13832-1 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13832-1 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 1: Terminologie a metody zkoušení z dubna 2007.

ČSN EN ISO 11393-1 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení
ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou
+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-1 (83 2770) Ochranný oděv pro uživatele ručních řetězových pil. Část 1: Zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání řetězovou pilou ze září 1995.

ČSN EN ISO 11393-3 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody
pro obuv
+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 381-3 (83 2770) Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Zkušební metody pro obuv z ledna 1998.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail