Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 3. 2019

Zdroj: 

ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16092-1 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 1: Obecné bezpečnostní požadavky ze srpna 2018.

ČSN EN ISO 16092-3 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16092-3 (21 0705) Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Lisy - Část 3: Bezpečnostní požadavky pro hydraulické lisy ze září 2018.

ČSN EN 81-70 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace. S účinností od 31. 5. 2020 se zrušuje ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 70: Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace z listopadu 2003. Jejím vydáním se také zrušuje ČSN EN 81-70 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace z listopadu 2018.

ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 71: Výtahy odolné vandalům. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-71 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům z listopadu 2018. S účinností od 2019-08-31 se také zrušuje ČSN EN 81-71+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy pro výtahy pro dopravu osob a osob a nákladu - Část 71: Výtahy odolné vandalům z července 2007.

ČSN EN ISO 19085-4 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-4 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 4: Svislé kotoučové pily na řezání formátů z listopadu 2018.

ČSN EN ISO 19085-6 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky („vrcholové“). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-6 (49 6072) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 6: Jednovřetenové svislé stolní frézky (vrcholové) z června 2018.

ČSN EN ISO 19085-8 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-8 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 8: Pásové brusky pro broušení a kalibraci rovných obrobků ze srpna 2018.

ČSN EN 1870-6 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1870-6 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 6: Kotoučové pily na palivové dřevo z července 2018.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 16770 (49 6134) Bezpečnost dřevoobráběcích strojů - Odsávací systémy třísek a prachu pro vnitřní instalaci - Bezpečnostní požadavky.

ČSN EN 14596 (69 9036) Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14596 (69 9036) Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Ventil pro nouzové uvolňování tlaku z října 2005.

ČSN EN 17110 (69 9039) Nádrže na přepravu nebezpečného zboží - Obslužné vybavení nádrží - Odvzdušňovací ventil rozdělovače par.

ČSN EN 1149-5 (83 2845) Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1149-5 (83 2845) Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky července 2008.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail