Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2023

ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 22300 (01 2301) Bezpečnost a odolnost - Slovník ze září 2021.

ČSN EN ISO 28881 (20 0721) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 28881 (20 0721) Obráběcí stroje - Bezpečnost - Elektroerozivní stroje z července 2014.

ČSN EN 280-1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 280-1 (27 5004) Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Část 1: Konstrukční výpočty - Kritéria stability - Konstrukce - Bezpečnost - Přezkoušení a zkoušky ze září 2022.

ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-1+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky z června 2022.

ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro stavební a geotechnické inženýrství v zeminách nebo směsi zemin a hornin. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-2+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 2: Mobilní vrtné soupravy pro civilní a geotechnické inženýrství, těžbu a hornictví; Vyhlášena z června 2022.

ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-3+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 3: Zařízení pro horizontální směrové vrtání (HDD) z června 2022.

ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-4+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 4: Zakládací zařízení z června 2022.

ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-5+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 5: Zařízení pro zhotovení podzemní stěny z června 2022.

ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-6+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 6: Zařízení pro tryskání, provádění zálivky a injektáže z června 2022.

ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16228-7+A1 (27 7991) Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 7: Vyměnitelné přídavné zařízení z června 2022.

ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv. S účinností od 31. 3. 2023  se zrušuje ČSN EN ISO 20347 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv ze září 2012. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20347 ed. 2 (83 2503) Osobní ochranné prostředky - Pracovní obuv ze září 2022.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN IEC 62282-4-101 ed. 2 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro elektricky poháněné průmyslové vozíky - Bezpečnost. S účinností od15. 9. 2025 se zrušuje ČSN EN 62282-4-101 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 4-101: Napájecí systémy na palivové články pro pohon vozidel jiných než silničních a pomocné hnací jednotky (APU) - Bezpečnost elektricky poháněných motorových vozíků z května 2015.

ČSN EN ISO 6942 (83 2744) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: Hodnocení materiálů a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6942 (83 2744) Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu z ledna 2003.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail