Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 2. 2022

ČSN EN 17076 (27 0585) Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17076 (27 0212) Věžové jeřáby - Antikolizní systémy - Bezpečnostní požadavky z června 2021.

ČSN EN IEC 61010-2-034 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-034: Zvláštní požadavky pro zařízení pro měření odporu izolace a zkušební zařízení pro zkoušky elektrické pevnosti.

ČSN EN 703 (47 0611) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 703+A1 (47 0611) Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost z ledna 2010.

ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení, značení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14387 (83 2220) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení ze září 2021.

ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení, značení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 143 (83 2222) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení ze září 2021.

ČSN EN 13150 (91 0924) Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13150 (91 0924) Pracovní stoly pro laboratoře ve vzdělávacích institucích - Rozměry, požadavky na bezpečnost a trvanlivost a zkušební metody z října 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 17281 (11 7801) Bezpečnostní požadavky - Zařízení na čištění vozidel.

ČSN EN 1756-1 (27 9611) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1756-1+A1 (26 9711) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela z listopadu 2008.

ČSN EN 50710 (76 3305) Požadavky na poskytování zabezpečených vzdálených služeb pro systémy požární bezpečnosti a zabezpečovací systémy+).

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Komentáře

Osvětlení

09.03.2022 - 14:08 Josef Polách
Dovolím si doplnit: ČSN EN 12464-1, Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť- Část 1: Vnitřní pracoviště. Sice nebyla přeložena do češtiny, za to se však její obsah co do počtu stránek zdvojnásobil. Pokrok nezastavíš...

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail