Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 12. 2020

Zdroj: 

ČSN EN 13525 (47 6003) Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13525+A2 (47 6003) Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost z května 2010.

ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-9 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 9: Stolové kotoučové pily (s a bez posuvného stolu) z října 2020.

ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-11 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 11: Kombinované stroje z října 2020.

ČSN EN ISO 19085-13 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 13: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním z prosince 2020. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1870-4 (49 6130) Bezpečnost dřevozpracujících strojů - Kotoučové pily - Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily s ručním zakládáním a/nebo odebíráním ze září 2012.

ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky z února 2010.

ČSN EN 1335-2 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky z prosince 2020. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1335-2 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky z června 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 3691-4 (26 8850) Motorové manipulační vozíky - Bezpečnostní požadavky a ověřování - Část 4: Vozíky bez řidiče a jejich systémy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1525 (26 8850) Bezpečnost motorových vozíků - Vozíky bez řidiče a jejich systémy z června 1998.

ČSN EN 1009-1 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky na strojní zařízení a zpracovatelské závody.

ČSN EN 1009-2 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 2: Zvláštní požadavky na plnicí strojní zařízení a dopravníky.

ČSN EN 1009-3 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 3: Zvláštní požadavky na drticí a mlecí strojní zařízení.

ČSN EN 1009-4 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 4: Zvláštní požadavky na prosévací strojní zařízení.

ČSN EN 1009-5 (27 7040) Stroje pro mechanické zpracování nerostů a podobných pevných materiálů - Bezpečnost - Část 5: Zvláštní požadavky na strojní zařízení pro čištění, recyklaci, třídění a zpracování kalu.

ČSN EN IEC 60519-8 ed. 2 (33 5002) Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece. S účinností od 11. června 2023 se zrušuje ČSN EN 60519-8 (33 5002) Bezpečnost u elektrotepelných zařízení - Část 8: Zvláštní požadavky na elektrostruskové přetavovací pece z června 2006.

ČSN EN IEC 62282-2-100 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 2-100: Moduly palivových článků - Bezpečnost. S účinností od 11. června 2023 se zrušuje ČSN EN 62282-2 ed. 2 (33 6000) Technologie palivových článků - Část 2: Moduly palivových článků z prosince 2012.

ČSN EN 16662-1 (63 1913) Silniční vozidla - Doplňková zařízení pro zajištění přilnavosti pneumatik osobních a lehkých užitkových vozidel - Část 1: Obecné požadavky na bezpečnost a provedení.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail