Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 11. 2021

Zdroj: 

ČSN P ISO/TS 20559 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Pokyny pro vytváření a používání systému bezpečnostního značení.

ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12385-5 (02 4302) Ocelová drátěná lana - Bezpečnost - Část 5: Pramenná lana pro výtahy z října 2021.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 13411-9 (02 4470) Ukončení ocelových drátěných lan - Bezpečnost - Část 9: Pevné očnice+).

ČSN EN 115-2 ed. 2 (27 4802) Bezpečnost pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků - Část 2: Předpisy pro zvýšení bezpečnosti pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků+).

ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 54-1 (34 2710) Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod ze září 2011.

ČSN EN 1034-1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1034-1+A1 (50 7010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu papírenských strojů a zařízení - Část 1: Společné požadavky z června 2010.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail