Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 10. 2019

Zdroj: 

ČSN EN 13135+A1 (27 0136) Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13135+A1 (27 0136) Jeřáby - Bezpečnost - Navrhování - Požadavky na vybavení z října 2018.

ČSN CLC/TR 60079-32-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny. Jejím vydáním se zrušuje ČSN CLC/TR 60079-32-1 (33 2320) Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny z července 2016.

ČSN EN 50131-4 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení. S účinností od 31. prosince 2021 se zrušuje ČSN EN 50131-4 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 4: Výstražná zařízení z března 2010.

ČSN EN 50131-8 ed. 2 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení. S účinností od 18. února 2022 se zrušuje ČSN EN 50131-8 (33 4591) Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 8: Zamlžovací bezpečnostní zařízení/systémy z března 2010.

ČSN EN 62841-2-21 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na ruční čističe odpadů. S účinností od 31. května 2023 se zrušuje ČSN EN 60745-2-21 (36 1551) Ruční elektromechanické nářadí - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na čističe odpadů z dubna 2010.

ČSN EN 707 (47 0625) Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 707 (47 0625) Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost ze srpna 2019.

ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-2 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnost - Část 2: Vodorovné kotoučové pily s přidržovačem z října 2018.

ČSN EN ISO 19085-3 (49 6070) Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 19085-3 (49 6072) Dřevozpracující stroje - Bezpečnostní požadavky - Část 3: Číslicově řízené (NC) vyvrtávačky a horní frézky z června 2018.

ČSN EN 943-1+A1 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných). Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 943-1 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 1: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) z ledna 2017.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti nebezpečným pevným, kapalným a plynným chemikáliím včetně kapalných a pevných aerosolů - Část 2: Požadavky na účinnost protichemických ochranných oděvů typ 1 (plynotěsných) pro záchranná družstva (ET)+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 943-2 (83 2726) Ochranné oděvy proti kapalným a plynným chemikáliím, včetně kapalných aerosolů a pevných částic - Část 2: Požadavky na účinnost „plynotěsných“ (typ 1) protichemických ochranných oděvů pro záchranná družstva (ET) z října 2002.

ČSN EN ISO 13851 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Zásady pro konstrukci a výběr+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 574+A1 (83 3325) Bezpečnost strojních zařízení - Dvouruční ovládací zařízení - Funkční hlediska - Zásady pro konstrukci z prosince 2008.

ČSN EN ISO 9241-220 (83 3599) Ergonomie interakce člověk - systém - Část 220: Procesy umožňující, provádějící a posuzující design zaměřený na člověka v rámci organizací.

ČSN EN 689+AC (83 3631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 689 (83 3631) Ovzduší na pracovišti - Měření expozice při vdechování chemických činitelů - Strategie pro testování shody s mezními hodnotami expozice při práci z listopadu 2018.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail