Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2021

Zdroj: 

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Grafické značky - Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky - Registrované bezpečnostní značky z října 2020 a ČSN ISO 20712-1 (01 8023) Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky - Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech ze srpna 2009.

ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 21420 (83 2300) Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody ze září 2020.

ČSN EN ISO 14116 (83 2751) Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvy s omezeným šířením plamene. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 14116 (83 2751) Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály a sestavy materiálů s omezeným šířením plamene z února 2016.

ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13854 (83 3211) Bezpečnost strojních zařízení - Nejmenší mezery k zamezení stlačení částí lidského těla z dubna 2020.

ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných zón horními a dolními končetinami. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 13857 (83 3212) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečné vzdálenosti k zamezení dosahu do nebezpečných prostor horními a dolními končetinami z května 2020.

ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20607 (83 3304) Bezpečnost strojních zařízení - Návod k používání - Obecné principy pro návrh z ledna 2020.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 20430 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací tvářecí stroje - Bezpečnostní požadavky. S účinností od 31. 7. 2022 se zrušuje ČSN EN 201 ed. 2 (69 1700) Stroje pro zpracování plastů a pryže - Vstřikovací stroje - Bezpečnostní požadavky z června 2010.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail