Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 8. 1. 2019

Zdroj: 

ČSN EN 81-58 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Část 58: Přezkoušení a zkoušky požární odolnosti šachetních dveří. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 81-58 (27 4003) ze září 2018.

ČSN EN 50059 ed. 2 (33 2036) Elektrostatické ruční stříkací zařízení - Bezpečnostní požadavky - Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých nátěrových hmot. S účinností od 27. července 2021 se zrušuje ČSN EN 50059 (33 2036) Elektrostatické ruční stříkací zařízení pro nanášení nehořlavých látek z května 1994.

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (33 2206) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP).

ČSN EN IEC 62046 (33 2207) Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranných zařízení k detekci přítomnosti osob. S účinností od 2. května 2021 se zrušuje ČSN CLC/TS 62046 (33 2207) Bezpečnost strojních zařízení - Použití ochranného zařízení pro snímání přítomnosti osob z října 2009.

ČSN EN IEC 61010-2-120 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-120: Zvláštní bezpečnostní požadavky na mechanická hlediska zařízení.

ČSN EN IEC 62485-4 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a bateriové instalace - Část 4: Olověné akumulátorové baterie s regulačním ventilem pro použití v přenosných přístrojích. S účinností od 9. dubna 2021 se zrušuje ČSN EN 50272-4 (36 4380) Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové baterie a akumulátorové instalace - Část 4: Baterie pro použití v přenosných přístojích ze září 2007.

ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12453 (74 7029) Vrata - Bezpečnost při používání motoricky ovládaných vrat - Požadavky a zkušební metody z března 2018.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 4254-5 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 4254-5 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy z dubna 2010.

ČSN EN 16952 (47 0640) Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail