Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 6. 2019

Zdroj: 

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV. S účinností od 9. 1. 2022 se zrušuje ČSN EN 60204-11 (33 2200) Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující ze září 2001.

ČSN EN ISO 4254-5 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4254-5 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy z ledna 2019.

ČSN EN 16763 (76 3304) Služby pro požárněbezpečnostní zařízení a zabezpečovací systémy. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16763 (76 3304) Služby pro požárně bezpečnostní systémy a zabezpečovací systémy z dubna 2017.

ČSN EN 358 (83 2651) Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy a spojovací prostředky pro pracovní polohování nebo zadržení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 358 (83 2651) Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásy pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky z dubna 2001.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 148-1 (83 2281) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 148-1 (83 2281) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 1: Připojovací oblý závit z ledna 2000.

ČSN EN 13832-2 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky pro omezený kontakt s chemikáliemi+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13832-2 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 2: Požadavky na obuv odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách z dubna 2007.

ČSN EN 13832-3 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky pro dlouhodobý kontakt s chemikáliemi+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13832-3 (83 2520) Obuv chránící před chemikáliemi - Část 3: Požadavky na obuv vysoce odolnou proti chemikáliím v laboratorních podmínkách z dubna 2007.

ČSN EN 363 (83 2650) Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 363 (83 2650) Prostředky ochrany osob proti pádu - Systémy ochrany osob proti pádu ze září 2008.

ČSN EN 1621-3 (83 2881) Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 3: Požadavky a zkušební metody pro chrániče hrudníku.

ČSN EN 16523-2+A1 (83 2902) Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16523-2 (83 2902) Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 2: Permeace plynné chemikálie v podmínkách trvalého kontaktu ze září 2015.

ČSN EN 1335-2 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1335-2 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 2: Bezpečnostní požadavky ze září 2009 a ČSN EN 1335-3 (91 1101) Kancelářský nábytek - Kancelářské židle pracovní - Část 3: Metody zkoušení ze září 2009.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail