Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 5. 2019

Zdroj: 

ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, frézky, postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16090-1 (20 0710) Bezpečnost obráběcích strojů - Obráběcí centra, Frézky, Postupové stroje - Část 1: Bezpečnostní požadavky z října 2018.

ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 61010-2-040 ed. 2 (35 6502) Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 2-040: Zvláštní požadavky na sterilizátory a na zařízení k čištění-dezinfikování, používaná k působení na zdravotnické materiály z dubna 2016.

ČSN EN IEC 60335-2-76 ed. 3 (36 1050) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky. S účinností od 3. srpna 2021se zrušuje ČSN EN 60335-2-76 ed. 2 (36 1045) Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky z října 2005.

ČSN EN 16952 (47 0640) Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16952 (47 0640) Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost z ledna 2019.

ČSN EN 14593-1 (832261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací prostředky na tlakový vzduch s plicní automatikou - Část 1: Prostředky s obličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14593-1 (832261) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch splicní automatikou - Část 1: Přístroje sobličejovou maskou - Požadavky, zkoušení a značení z listopadu 2018.

ČSN EN 14594 (832263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14594 (832263) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení z listopadu 2018.

ČSN EN 14325 (832733) Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace odolnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14325 (832733) Ochranné oděvy proti chemikáliím - Metody zkoušení a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů z prosince 2018.

ČSN EN 1149-5 (832845) Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1149-5 (832845) Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky z března 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN 17064 (27 3022) Bezpečnostní požadavky na osobní lanové dráhy - Prevence a boj proti požáru+).

ČSN EN 81-77 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 81-77 (27 4003 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní použití výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 77: Výtahy vystavené seizmickým podmínkám z května 2014.

ČSN EN ISO 4254-9 (47 0601) Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Řádkové secí stroje. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14018+A1 (47 0634) Zemědělské a lesnické stroje - Řádkové secí stroje - Bezpečnost z května 2010.

ČSN EN 17037 (73 0582) Denní osvětlení budov+).

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail