Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 7. 2. 2020

Zdroj: 

ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Jejím vydáním se zrušuje ČSN P CEN/TS 16850 (01 2308) Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních z dubna 2016.

ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1853+AC (47 0626) Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost z prosince 2019.

ČSN EN 12733 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12733 ed. 2 (47 0631) Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost z dubna 2019.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad

ČSN EN 81-80 ed. 2 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů+).

ČSN EN 14382 (38 6450) Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 10 MPa (100 bar) včetně+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 14382+A1 (38 6450) Zabezpečovací zařízení pro regulační stanice a regulační zařízení - Bezpečnostní uzávěry plynu pro provozní tlaky do 100 barů včetně ze září 2009.

ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky+) Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-2 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky z prosince 2001.

ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím+). Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13274-7 (83 2205) Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím z července 2008.

ČSN EN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie fyzického prostředí - Subjektivní posuzovací stupnice pro hodnocení fyzického prostředí. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN ISO 10551 (83 3558) Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení vlivů tepelného prostředí použitím subjektivních posuzovacích stupnic z května 1997.

ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie interakce člověk - systém - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 9241-210 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 210: Ergonomické projektování interakčních systémů z dubna 2011.

ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1047-1 (91 6030) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky z května 2006.

ČSN EN 15659 (91 6032) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15659 (91 6032) Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně z listopadu 2009.

U norem a změn označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail