Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 4. 2018

Zdroj: 

ČSN EN ISO 20349-1 (83 2525) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 1: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům ve slévárnách.

ČSN EN ISO 20349-2 (83 2525) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv proti rizikům ve slévárnách a při svařování - Část 2: Požadavky a zkušební metody na ochranu proti rizikům při svařování a podobných postupech.

Proti předchozímu vydání je norma rozdělena na dvě části; část 1 se týká obuvi pro slévárenské provozy, část 2 se zabývá obuví chránící proti rizikům při svařování a podobných postupech. V části 1 jsou upraveny odkazy, doplněny požadavky na tvar obuvi včetně vyobrazení, zařazeny požadavky na dobu pro sejmutí obuvi, na nezávadnost, na vložky odolné proti propíchnutí a na elektrické vlastnosti. S účinností od 30. 9. 2019 se normou ČSN EN ISO 20349 částí 1 a částí 2 (83 2525) z dubna 2018 nahrazuje ČSN EN ISO 20349 (83 2525) z června 2011, která do uvedeného data platí souběžně s těmito normami.

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 20553 (40 4306) Radiační ochrana – Monitorování pracovníků vystavených při práci riziku vnitřní kontaminace radioaktivní látkou.

ČSN EN ISO 9241-125 (83 3582) Ergonomie systémových interakcí člověka - Část 125: Návod na vizuální prezentaci informace. Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 9241-12 (83 3582) z října 1999.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Nové příspěvky publikované na informačním serveru BOZPinfo.cz

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail