Nové normy se vztahem k BOZP vydané ve Věstníku ÚNMZ z 6. 1. 2023

ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 620 (26 0085) Kontinuální manipulační zařízení a systémy - Požadavky na bezpečnost vztahující se na pevné pásové dopravníky pro sypký materiál z dubna 2022.

ČSN EN 528+A1 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 528 (26 7402) Regálové zakladače - Bezpečnostní požadavky pro S/R stroje ze září 2021.

ČSN EN 1756-1 (26 9711) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1756-1 (27 9611) Zdvižná čela - Plošinová zdvižná čela určená k namontování na kolová vozidla - Bezpečnostní požadavky - Část 1: Nákladní zdvižná čela z února 2022.

ČSN EN IEC 62841-3-5 (36 1510) Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-5: Zvláštní požadavky na přenosné pásové pily.

ČSN EN IEC 62619 ed. 2 (36 4362) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích. S účinností od 28. 6. 2025 se zrušuje ČSN EN 62619 (36 4362) Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty - Bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích z listopadu 2017.

ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla. Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN 15093 (43 3010) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na válcovací tratě s hladkými válci pro válcování za tepla ze září 2022.

ČSN EN 14753 (43 3012) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na strojní zařízení a vybavení pro plynulé lití oceli. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14753 (43 3013) Bezpečnost strojních zařízení - Bezpečnostní požadavky na stroje a zařízení pro kontinuální lití oceli ze září 2022.

ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv. S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20345 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ze srpna 2012. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20345 ed. 2 (83 2501) Osobní ochranné prostředky - Bezpečnostní obuv ze září 2022.

ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv. S účinností od 31. 3. 2023 se zrušuje ČSN EN ISO 20346 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv z prosince 2014. Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 20346 ed. 2 (83 2502) Osobní ochranné prostředky - Ochranná obuv ze září 2022.

ČSN ISO 18889 (83 2730) Ochranné rukavice pro pracovníky aplikující pesticidy a pro pracovníky vstupující do prostoru ošetřeného pesticidy - Požadavky na provedení*).

Normy schválené k přímému používání jako ČSN nebo vydané vyhlášením – není k dispozici jejich český překlad.

ČSN EN ISO 13577-4 (06 5011) Průmyslové pece a přidružená zařízení - Bezpečnost - Část 4: Ochranné systémy+).

ČSN EN 81-70+A1 (27 4003) Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 70: Přístupnost výtahů včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace+).

ČSN EN ISO 19014-2 (27 8017) Stroje pro zemní práce - Funkční bezpečnost - Část 2: Požadavky na prostředí a požadavky na zkoušky elektronických a elektrických součástí používaných v bezpečnostních částech řídicího systému.

ČSN EN 16517 (47 0670) Zemědělské a lesnické stroje - Mobilní lanovky pro těžbu dřeva - Bezpečnost.

ČSN EN 13885 (51 3030) Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13885+A1 (51 3030) Potravinářské stroje - Sponovací stroje - Bezpečnostní a hygienické požadavky z ledna 2011.

ČSN EN 12355 (51 3045) Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky. Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12355+A1 (51 3045) Potravinářské stroje - Stroje na stahování kůže, seřezávání kůže a odstraňování blan - Bezpečnostní a hygienické požadavky z prosince 2010.

ČSN EN 13732 ed. 2 (51 5510) Potravinářské stroje - Chladicí tanky na mléko na farmách - Požadavky na provedení, bezpečnost a hygienu+).

Normy označené *) přejímají mezinárodní nebo evropské normy převzetím originálu.

U norem označených +) se připravuje převzetí překladem.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail