Nová zpráva ukazuje, jak zdravá pracoviště zvládají stres

Čtvrtina pracovníků v Evropě uvádí, že se v práci cítí ve stresu vždy nebo po většinu času, a podobné procento tvrdí, že práce má negativní vliv na jejich zdraví. Psychosociální rizika – například monotónní úkoly, vysoká intenzita práce, krátké lhůty, nerovnováha mezi pracovním a osobním životem, násilí a obtěžování ze strany veřejnosti nebo kolegů – přispívají ke stresu při práci.

Nová zpráva, zveřejněná v rámci celoevropské kampaně s názvem „Zdravé pracoviště zvládne i stres“, přináší rozsáhlý přehled psychosociálních rizik na evropských pracovištích a uvádí příklady, jak postupovat na politické úrovni a na úrovni jednotlivých podniků. Vše je doloženo skutečnými příklady a případovými studiemi.

Zprávu Psychosociální rizika v Evropě: prevalence a strategie pro prevenci vydávají společně Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (Eurofound). Zpráva připouští složitost souvislostí mezi zdravím a prací a uznává, že je zapotřebí praktická podpora k zavedení změn. Poskytuje přehled pracovních podmínek a výskytu psychosociálních rizik v Evropě, zabývá se způsoby řízení těchto rizik na pracovišti a nastiňuje politická opatření.

Ředitelka agentury EU-OSHA Dr Christa Sedlatscheková zprávu popsala jako vynikající příklad meziagenturní spolupráce: „Jedním z hlavních sdělení naší kampaně Zdravé pracoviště 2014–2015 je, že psychosociální rizika, byť se jedná o citlivější otázku, lze řešit stejně systematicky jako „tradiční“ rizika na pracovišti. Agentura EU-OSHA a nadace Eurofound spojily své síly a vypracovaly přehled současného stavu, který významně přispěje k úspěchu této kampaně při předávání uvedeného sdělení. Stejným způsobem, tedy vzájemnou spoluprací, může vedení spolu se zaměstnanci účinně řešit stres na pracovišti.

Ředitel nadace Eurofound Juan Menéndez-Valdés k tomu poznamenal, že „snížení psychosociálních rizik a ochrana pracovníků před těmito riziky je zásadní pro prodlužování pracovního života a prevenci předčasného odchodu z trhu práce. Existují důkazy, že politiky nejsou vypracovány ve stejném rozsahu ve všech evropských zemích, což je možné vysvětlit odlišnými tradicemi sociálního dialogu a rozdílnými přístupy vlád, které často souvisejí s tím, jakou důležitost daná země přikládá psychosociálním rizikům. Doufáme, že naše společná zpráva odborníkům z praxe a tvůrcům politik jednak umožní proniknout do dané problematiky, a jednak je bude motivovat k tomu, aby problémy psychosociálních rizik na pracovišti vyřešili. Výzkumy ukazují, že v rámci zvyšováním povědomí a uplatňování opatření sehrává důležitou úlohu sociální dialog a sociální partneři.“

Zpráva byla představena dne 16. října v Bruselu na semináři, jehož se zúčastní tvůrci politik, odborníci na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), výzkumní pracovníci a zástupci zaměstnavatelů a odborů z celé Evropy, aby diskutovali o přístupech, které pomáhají pracovištím v celé Evropě při řízení psychosociálních rizik při práci, a podělili se o ně. V souvislosti s prodlužováním pracovního života je snižování výskytu psychosociálních rizik při práci nezbytné. Při sledování cíle zlepšit pracovní podmínky pro všechny by tvůrci politik měli vzít v potaz specifická psychosociální rizika pro různé skupiny pracovníků, včetně žen.

Přestože méně lidí uvádí příliš dlouhou pracovní dobu, jak zmiňuje zpráva, nejistota zaměstnání se v Evropě zvyšuje a v některých zemích stoupla intenzita práce ve firmách, které se v době hospodářské krize potýkají s problémy. Stres při práci je často vnímán jako „ožehavé“ nebo „obtížné“ téma – toto vnímání se však může v jednotlivých zemích lišit. Zejména manažeři malých firem považují řešení psychosociálních rizik za nesnadný úkol, protože nemají dostatek zdrojů nebo odborných znalostí.

Cílem kampaně Zdravé pracoviště 2014–2015 je tyto obtíže řešit poskytováním praktických rad a podpory, zvyšováním povědomí a podněcováním diskuse. Zpráva a seminář přispívají k plnění tohoto cíle, jelikož zúčastněným subjektům poskytují informace a ukazují výhody vzájemné spolupráce. Spojením svých odborných znalostí může nadace Eurofound a agentura EU-OSHA účinněji oslovit tvůrce politik a pracoviště v Evropě a poskytnout jim informace a podporu, jež potřebují k řízení stresu a k proměně Evropy v lepší místo pro práci.

Odkazy:

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail