Nová technologie umožňuje sanaci potrubních sítí bez výkopů

Zatímco v Evropě se podle průzkumu nachází ve špatném stavu 25-40 % rozvodů, v ČR jsme na tom bohužel hůře.

To se dříve či později projeví netěsností potrubních systémů, častými poruchami, či přímo výpadky v dodávkách. Příčinou těchto negativních jevů bývá koroze, poškození trubek, usazeniny apod.

U vodovodů se nevyhovující stav potrubí může podepsat na kvalitě pitné vody, v případě kanalizačních potrubí hrozí kontaminace půdy a spodních vod a zaplavení budov. Nebezpečná situace může nastat u plynovodů, kde kromě výpadků v zásobování hrozí v určitých případech také nebezpečí exploze.

Renovace potrubí je nutností

Narůstající náklady na výměnu potrubí a provádění prací v silničním pásu, které se s ohledem na zvyšující se intenzitu silničního provozu uskutečňují čím dál obtížněji, způsobují, že se nyní ve vyšší míře setkáváme s tzv. bezvýkopovými sanačními technologiemi. Jak už napovídá jejich název, dovedou bez nutnosti rozsáhlých výkopů a výluk vyřešit obnovu a opravu vodovodů, plynovodů a kanalizací.

Investoři (města, obce a další soukromé subjekty) těchto rekonstrukcí ocení, že bezvýkopová technologie způsobí minimální omezení v dopravě, ve společenském a obchodním ruchu v ulicích, nenaruší kořenové struktury stromů v parcích, výrazně zrychlí celou akci a nabízí řešení na sto a více let.

Projekt v Praze

Výhody bezvýkopové technologie sanace potrubí hrály také roli při přípravě projektu v Praze, v Nuselské ulici, kde šlo o sanaci stávajícího ocelového stl. plynovodu DN 500. Trasa potrubí vede velmi rušnou ulicí, výběr možných způsobů sanace se proto zúžil na ty, které přímo využívají stávající ocelové potrubí.

Při výběru vhodné technologie se vycházelo ze zadání, kde je možné snížit průtočný profil, ale je nutné zachovat bezpečnost a spolehlivost potrubního systému. Byla vybrána technologie Compact Pipe, především proto, že nové potrubí u této technologie po sanaci těsně přilne k vnitřní stěně stávajícího ocelového potrubí a dojde tak k jejich spolupůsobení. Nové a stávající potrubí poté společně dovedou přenášet velmi vysoké tlaky s vysokou bezpečností a spolehlivostí.

Při výběru se zvažovalo i zatažení menšího kruhového průměru PE potrubí, které by bylo možné z hlediska požadavku na snížení průtočného profilu. Tato technologie však přináší také nevýhody. Například mezi stávajícím a novým potrubím by vznikla mezera, která je u plynovodů v rámci bezpečnosti nežádoucí. Dále vlastní realizace vyžaduje velké startovací a koncové jámy a vzniká zde riziko poškození potrubí během zatahování. Tento projekt se uskutečnil v letních měsících roku 2007.

Ověřená technologie Compact Pipe

Použití bezvýkopové technologie Compact Pipe s sebou přináší řadu výhod:

 • moderní ekologické řešení,
 • garance nejvyšší kvality,
 • minimální omezení dopravy a společenského ruchu,
 • maximální rychlost instalace,
 • zajištění 100% těsnosti systému,
 • potrubí je vyrobené jako jeden kus na celou zatahovanou délku, tzn. bez spojů,
 • PE potrubí nepodléhá korozi,
 • nevzniká prostor mezi stávajícím a novým potrubím,
 • minimální omezení průtočného profilu potrubí,
 • cenově přijatelné řešení nabízející maximální kvalitu,
 • očekávaná životnost systému 100 let a více,
 • reference z celé Evropy

Bezvýkopové technologie se stávají stále více cenově efektivnější a jejich potřeba a využití neustále roste. I když počet projektů tohoto typu, které byly celosvětově dokončeny, není v porovnání s klasickou výkopovou variantou zatím příliš velký, očekává se, že trend bude k těmto moderním technologiím stále častěji směřovat.

ZDROJ: Moderní bezvýkopová technologie pro sanaci potrubních sítí v centru měst. In EnviWeb [online]. Brno: Enviweb, 2009 [cit. 17-04-2009]. Dostupný z WWW: <http://www.enviweb.cz/?env=voda_archiv_hficj/Moderni_bezvykopova_technologie_pro_sanaci_potrubnich_siti_v_centru_mest.html>.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail