Nová strategie Evropské komise v oblasti BOZP

Evropská komise zveřejnila sdělení o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020.

Cílem Komise je zajistit bezpečné a zdravé pracovní prostředí pro více jak 217 milionů pracovníků v EU. Pro dosažení tohoto cíle usiluje o spolupráci s členskými státy, sociálními partnery a dalšími partnery a subjekty v EU. László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začlenění, novou strategii okomentoval: „Lidé mají právo vykonávat svoji práci, aniž by jim na pracovišti hrozila zdravotní či bezpečnostní rizika. Přesto v EU každoročně dochází k 3 milionům pracovních úrazů, při kterých přijde o život 4000 lidí.

Sdělení definuje tři klíčové výzvy:

  1. zlepšit implementaci stávající legislativy v oblasti BOZP, zejména v malých a středně velkých podnicích,
  2. zlepšit prevenci u onemocnění z povolání,
  3. zohlednit stárnutí pracovní síly. Důraz je kladen také na dopad změn v organizaci práce na psychické a mentální zdraví pracovníků. Nový strategický rámec bude prováděn souběžně s hodnocením právních předpisů EU v oblasti BOZP, které by mělo být dokončeno koncem roku 2015. Hodnocení je vyžadováno rámcovou směrnicí EU 89/391 EHS, je součástí programu Komise pro účelnost a účinnost právních předpisů (REFIT) a posílí důkazní základnu pro případné budoucí iniciativy.

Podnikatelé a zaměstnavatelé návrhy nyní podrobně analyzují. Obecně vítají, že Komise ve sdělení uznává, že na úrovni EU existuje ucelený soubor právních norem v oblasti BOZP podpořený řadou víceletých akčních plánů v letech 1978 – 2002 a navazujících dlouhodobých strategií. Komise jasně sděluje, že pozornost se v budoucnu musí věnovat především implementaci a prosazování stávajících pravidel než vytváření pravidel nových.

Sdělení o strategickém rámci EU pro ochranu zdraví a bezpečnosti při práci na období 2014–2020 (KOM(2014) 332)

Strategický rámec BOZP 2014 – 2020

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail