Nová legislativa ke zvýšení bezpečného provozování podzemních objektů

Zdroj: 

Toto Téma týdne je věnováno hodnocení nově přijaté legislativy ke zvýšení bezpečnosti podzemních objektů. Jsou zde popsány způsoby prohlídek objektů, rizika spojená s jejich realizací, využití bezkontaktní termografie a kontrolních seznamů při posuzování bezpečného stavu podzemních objektů.

Závěr

Závěr

Přijatá legislativa i přes své dílčí nedostatky přispěje ke zvýšení bezpečnosti podzemních objektů, z nichž některé jsou součástí systému (sektoru) kritické infrastruktury.

Prohlídky podzemních objektů jsou postaveny na letitých zkušenostech a znalostech báňských odborníků, kteří s pomocí kvalitní termokamery mohou poměrně rychle, a to i v rozsáhlých podzemních prostorách, odhalit riziková místa. Tyto riziková místa jsou následně podrobena detailnímu posouzení dalšími specifickými geotechnickými a geofyzikálními metodami.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail