Nezaměstnanost vzrostla v průběhu září na 8,4 %

Zdroj: 
V září míra registrované nezaměstnanosti vzrostla na 8,4 %, celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 1,3 % na 493 185 a počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 4,1 % na 40 809.

Na nárůstu nezaměstnanosti se podíleli především absolventi škol, jejich celkový počet (včetně mladistvých po ukončení základní školy) se meziměsíčně zvýšil o 9 936 na 34 599. Na přírůstku absolventů se podílely dívky pouze 47,2 %. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v srpnu v ČR 6,7 %, v EU27 10,3 %.

K 30. 9. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 493 185 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 6 492 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je vyšší o 18 070 osob. Z tohoto počtu bylo 478 548 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 6 428 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet vyšší o 20 392.

V průběhu září bylo nově zaevidováno 60 773 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo více o 18 330 osob a v porovnání se stejným obdobím minulého roku méně o 9 684 osob.

Z evidence v září odešlo celkem 54 281 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 12 934 osob více než v předchozím měsíci a o 22 596 osob méně než v září 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 29 280 osob, tj. o 8 790 více než v předchozím měsíci a o 15 467 méně než v září minulého roku, 25 001 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 64 okresech – největší nárůst byl v okresech Praha-západ (o 4,7 %), Český Krumlov (o 4,2 %), Frýdek-Místek (o 4,1 %), Rychnov nad Kněžnou a Benešov (shodně o 4,0 %).

Ke konci září evidoval ÚP ČR 257 362 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,2 %. V evidenci bylo 60 771 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,3 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 30. 9. 2012 bylo evidováno 34 599 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 9 936 osob a ve srovnání s měsícem září 2011 byl nižší o 714 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 7,0 % (srpen 2012 – 5,1 %, září 2011 – 7,4 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 89 344 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,1 % všech uchazečů vedených v evidenci (srpen 2012 – 19,4 %, září 2011 – 21,3 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 9. 2012 dosáhla hodnoty 8,4 % (srpen 2012 – 8,3 %, září 2011 – 8,0 %). Míru nezaměstnanosti stejnou nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 47 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,8 %), Bruntál (15,6 %), Karviná a Chomutov (shodně 13,9 %), Děčín a Ústí nad Labem (shodně 13,6 %), Hodonín (13,4 %) a Sokolov (13,0 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,5 %), Praha-západ a hl. m. Praha (4,4 %), Mladá Boleslav (4,8 %) a Rokycany (4,9 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů vzrostla na 7,1 % a žen zůstala na hodnotě 10,2 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v srpnu v ČR 6,7 %, v EU27 10,3 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,6 %), Lucembursku (4,8 %), Nizozemsku (4,9 %), Německu (5,4 %) a na Maltě (6,3 %). Vyšší než průměr EU27 byla ve Francii (10,7 %), na Kypru (11,3%), v Bulharsku (11,7 %), Litvě (12,9 %), na Slovensku (13,7 %), v Irsku (15,5 %) v Portugalsku (15,6 %) a Španělsku (24,6 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za červen nebo červenec 2012 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Podrobněji viz http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 30. 9. 2012 celkem 40 809 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 750 nižší než v předchozím měsíci a o 1 014 vyšší než v září 2011. V průběhu září bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 12 993 pracovních míst a 14 743 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 12,1 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Bruntál (42,4), Teplice (41,4), Jeseník (32,2) a Třebíč (31,2). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 3 119 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 19,5 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 5 973, na jedno volné místo připadalo 5,8 uchazečů této kategorie. Údaje byly zpracovány na základě kvalifikovaného odhadu.

Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v září po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 41,9 tis. volných pracovních míst.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail