Nezaměstnanost v srpnu 2006

Zdroj: 
Situace na trhu práce se oproti předchozímu měsíci nijak výrazně nezměnila. Nadále pokračují sezonní práce, a to především v zemědělství a ve stavebnictví. Nepatrně vyšší počet uchazečů je důsledkem vyššího počtu absolventů škol a mladistvých, kteří se nahlásili do evidence úřadů práce. Přesto je však vývoj na trhu práce ve srovnání s minulými roky příznivý

K 31. 8. 2006 činila míra registrované nezaměstnanosti 7,9 % (červenec 2006 – 7,9 %, srpen 2005 – 8,9 %). Úřady práce (ÚP) registrovaly celkem 458 729 osob, což je o 459 lidí více než v červenci 2006 a o 46 525 uchazečů méně než ve stejném období loňského roku. Z celkového počtu nezaměstnaných bylo 434 928 tzv. dosažitelných uchazečů o  zaměstnání (jsou schopni okamžitě nastoupit do práce).

Míra nezaměstnanosti k 31. 8. 2006

7,9 %

Počet uchazečů o zaměstnání

458 729

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

434 928

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT

 7,1 %

Počet volných pracovních míst

94 217

Situace na trhu práce se oproti předchozímu měsíci nijak výrazně nezměnila. Nadále pokračují sezonní práce, a to především v zemědělství a ve stavebnictví. Nepatrně vyšší počet uchazečů je důsledkem vyššího počtu absolventů škol a mladistvých, kteří se nahlásili do evidence úřadů práce. Přesto je však vývoj na trhu práce ve srovnání s minulými roky příznivý. Zaměstnavatelé mají zájem především o nové pracovníky v rámci sezonních prací v zemědělství,  lesnictví a stavebnictví. Naplno běží také veřejně prospěšné práce, které finančně podporují úřady práce. Roste počet volných pracovních míst.

Nejnižší míru nezaměstnanosti hlásí okresy Praha-východ (2,3 %), Praha-západ (2,3 %), Praha (3 %), Mladá Boleslav (3,4 %), Benešov (3,8 %) a Pelhřimov (4,1 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 31 okresů. Nejvyšší byla v okresech Most (20,8 %), Karviná (18 %), Teplice (15,7 %), Ostrava (14,6 %) a Chomutov (13,8 %). Míra registrované nezaměstnanosti žen byla 10,1 % a mužů 6,3 %.

Míra nezaměstnanosti podle EUROSTAT (Statistický úřad Evropského společenství), která se používá pro mezinárodní srovnávání a vychází z výsledků za červenec 2006, je následující: ČR 7,1 %, EU 25 7,7 %, Belgie 8,8 %, Dánsko 3,4 % (červen 2006), Německo 8,4 %, Estonsko 4 %, Řecko 9,7 % (březen 2006), Španělsko 7,4 %, Francie 8,3 %, Irsko 4,8 %, Itálie 7,6 % (březen 2006), Kypr 5,5 %, Lotyšsko 7,2 %, Litva 5,3 %, Lucembursko 4,4 %, Maďarsko 7,7 %, Malta 7,1 %, Nizozemsko 3,7 %, Rakousko 4,2 %, Polsko 15,1 %, Portugalsko 7,1 %, Slovinsko 6 %, Slovensko 13,8 %, Finsko 6,6 %, Švédsko 6,8 %, Velká Británie 5,3 % (květen 2006), Norsko 3,2 % (červen 2006). Výsledky mezinárodního srovnání potvrzují, že se míra nezaměstnanosti v České republice drží dlouhodobě pod průměrem Evropské unie.

V průběhu srpna se na úřadech práce nově zaevidovalo 49 129 osob. Z evidence ÚP naopak odešlo 48 670 uchazečů. Do nového zaměstnání nastoupilo 28 942 lidí.

Ke konci předchozího měsíce registrovaly úřady práce 253 682 žen – 55,3 % z celkového počtu nezaměstnaných, 72 319 osob se zdravotním postižením – 15,8 % z celkového počtu nezaměstnaných a 32 531 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých. Na celkové nezaměstnanosti se tak podíleli 7,1 %.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v srpnu 126 854 uchazečů o zaměstnání – 27,7 % všech osob vedených v evidenci.

Úřady práce evidovaly k 31. 8. 2006 celkem 94 217 volných pracovních míst, což je o 6 000 míst více než v předchozím měsíci a o 34 921 míst více než v srpnu 2005. Zaměstnavatelé jich nově nahlásili nebo uvolnili 32 804. Na jedno volné pracovní místo v současné době připadá v průměru 4,9 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Karviná (28,2), Most (18,5), Bruntál (18,3), Děčín (16,4) a Teplice (15,3).

Ke konci srpna 2006 evidovaly úřady práce 2 984 volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením. Pro absolventy a mladistvé nabízeli zaměstnavatelé celkem 17 515 volných pracovních míst. Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail