Nezaměstnanost v ČR v srpnu zůstala na červencových 8,3 procenta

Zdroj: 
V průběhu srpna míra registrované nezaměstnanosti v České republice zůstala na červencové úrovni 8,3 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 0,2 procenta (1096) na 486 693.

Počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 3,6 procenta na 42 559, meziročně je vyšší o 1801. Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v srpnu po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 42,6 tisíc volných pracovních míst. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červenci v ČR 6,6 %, v EU27 10,2 %. Česko je tak i nadále zemí se šestou nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii.

Vývoj nezaměstnanosti ovlivnil pokračující nárůst celkového počtu absolventů, a to o 3621 na 24 663. Počet mladistvých do 18 let se sice snížil, ale počet absolventů škol všech stupňů vzdělání vzrostl o 3 941 na 20 333. Z celkového přírůstku absolventů tvořily 59 % dívky.

Pokles počtu volných pracovních míst nahlášených na ÚP v červnu a červenci vystřídal v srpnu jejich opětovný nárůst. Počet volných míst v srpnu vzrostl o 1466 na 42 559, meziročně je vyšší o 1801. Na jedno volné pracovní místo připadá 11,4 uchazečů o zaměstnání (v červenci 11,8). V září lze očekávat na trhu práce stagnaci nezaměstnanosti, i když do evidence budou přibývat další absolventi.

K 31. 8. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 486 693 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 1 096 vyšší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 je vyšší o 5 158 osob. Z tohoto počtu bylo 472 120 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 1 156 více než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet vyšší o 6 152.

V průběhu srpna bylo nově zaevidováno 42 443 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 5 980 lidí méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 9 400 lidí méně. Z evidence v srpnu odešlo celkem 41 347 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 3 935 osob více než v předchozím měsíci a o 14 545 osob méně než v srpnu 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 20 490 osob, tj. o 606 méně než v předchozím měsíci a o 12 810 méně než v srpnu minulého roku, 20 857 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 37 okresech – největší nárůst byl v okresech Benešov (o 4,5 %), Rychnov nad Kněžnou (o 4,3 %), Plzeň-město (o 3,6 %), Uherské Hradiště a hl. m. Praha (shodně o 2,8 %) a Kutná Hora (o 2,7 %).

Ke konci srpna evidoval ÚP ČR 256 316 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 52,7 %. V evidenci bylo 61 272 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 8. 2012 bylo evidováno 24 663 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 621 osob a ve srovnání se srpnem 2011 byl nižší o 3 300 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,1 % (červenec 2012 – 4,3 %, srpen 2011 – 5,8 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 94 535 uchazečů o zaměstnání, tj. 19,4 % všech uchazečů vedených v evidenci (červenec 2012 – 18,9 %, srpen 2011 – 23,2 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 8. 2012 dosáhla hodnoty 8,3 % (červenec 2012 – 8,3 %, srpen 2011 – 8,2 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 44 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,7 %), Bruntál (15,3 %), Karviná a Ústí nad Labem (shodně 13,7 %), Chomutov a Děčín (shodně 13,6 %) a Hodonín (13,1 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha-západ (4,2 %), hl. m. Praha (4,4 %) a Mladá Boleslav (4,7 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů zůstala na hodnotě 6,9 % a žen vzrostla na 10,2 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červenci v ČR 6,6 %, v EU27 10,2 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,5 %), Lucembursku a Nizozemsku (shodně 5,1 %), Německu (5,8 %) a na Maltě (6,2 %). Vyšší než průměr EU27 byla na Kypru (10,8%), v Bulharsku (11,7 %), Litvě (13,2 %), na Slovensku (13,6 %), v Portugalsku (15,3 %), Irsku (15,4 %) a Španělsku (24,3 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Maďarsko a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za květen nebo červen 2012 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Podrobnější informace lze nalézt na:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 31. 8. 2012 celkem 42 559 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 466 vyšší než v předchozím měsíci a o 1 801 vyšší než v srpnu 2011. V průběhu srpna bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 12 633 pracovních míst a 11 167 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,4 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Bruntál (39,1), Třebíč (38,1), Teplice (37,9) a Jeseník (34,6). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 3 082 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 19,9 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 6 199, na jedno volné místo připadalo 4,0 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail