Nezaměstnanost v ČR v květnu klesla na 8,2 procenta

Zdroj: 
V průběhu května míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,2 procentního bodu (p. b.) na 8,2 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 3,1 procenta (15 223) na 482 099 a počet hlášených volných pracovních míst rostl (již pátý měsíc za sebou) o 4,7 procenta na 43 665.

Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v květnu po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 37,3 tis. volných pracovních míst. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v dubnu v ČR 6,6 %, v EU27 10,3 %. Česko je tak zemí se šestou nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii.

V nejbližším období lze očekávat zpomalení intenzity poklesu nezaměstnanosti. Některé práce typické pro jarní sezonu budou již ukončeny (například jarní úklidy měst a obcí). Do evidence by již mohli začít přicházet i noví absolventi vysokých škol, jejich výraznější nárůst však očekáváme až v červenci.

K 31. 5. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 482 099 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 15 223 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 poklesl o 7 857. Z tohoto počtu bylo 466 352 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 14 466 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet nižší o 1 422 osob.

V průběhu května bylo nově zaevidováno 37 876 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 2 003 lidí méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 6 751 lidí méně. Z evidence v květnu odešlo celkem 53 099 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 14 638 osob méně než v předchozím měsíci a o 15 415 osob méně než v květnu 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 37 451 osob, tj. o 10 604 méně než v předchozím měsíci a o 9 715 méně než v květnu minulého roku, 15 648 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech – největší pokles byl v okresech Pelhřimov (o 10,8 %), Prachatice (o 10,1 %), Rokycany (o 9,1 %) Jindřichův Hradec (o 8,6 %) a Klatovy (o 8,3 %).

Ke konci května evidoval ÚP ČR 245 520 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 50,9 %. V evidenci bylo 60 183 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,5 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 31. 5. 2012 bylo evidováno 23 239 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 288 osob a ve srovnání s květnem 2011 byl nižší o 4 217 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,8 % (duben 2012 – 5,3 %, květen 2011 – 5,6 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 93 150 uchazečů o zaměstnání, tj. 19,3 % všech uchazečů vedených v evidenci (duben 2012 – 21,8 %, květen 2011 – 23,3 %). Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 5. 2012 dosáhla hodnoty 8,2 % (duben 2012 – 8,4 %, květen 2011 – 8,2 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 43 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,8 %), Bruntál (15,4 %), Jeseník (14,0 %), Ústí nad Labem a Karviná (shodně 13,5 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,2 %), hl. m. Praha (4,0 %), Praha-západ (4,1 %), Mladá Boleslav (4,6 %) a Rokycany (4,9 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů poklesla na 7,1 % a žen zůstala na hodnotě 9,7 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v dubnu v ČR 6,6 %, v EU27 10,3 %. Nižší než v ČR bylaRakousku (3,9 %), Německu a Lucembursku (shodně 5,2 %), Nizozemsku (5,3 %) a na Maltě (5,9 %). Vyšší než průměr EU27 byla v Maďarsku (10,8 %), Itálii (11,1 %), Bulharsku (13,2 %), na Slovensku (13,8 %), v Irsku (14,1 %), Litvě (14,5 %), Portugalsku (15,1 %)Španělsku (24,7 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za únor, resp. březen 2012 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Podrobnější informace lze nalézt na:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
.

ÚP ČR evidoval k 31. 5. 2012 celkem 43 665 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 1 958 vyšší než v předchozím měsíci a o 6 016 vyšší než v květnu 2011. V průběhu května bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 14 864 pracovních míst a 12 906 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,0 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Třebíč (50,3), Teplice (41,9), Bruntál (39,4) a Děčín (30,8). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 965 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 20,3 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 6 162, na jedno volné místo připadalo 3,8 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové
adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail