Nezaměstnanost v ČR v červnu klesla na 8,1 procenta

Zdroj: 
V průběhu června míra registrované nezaměstnanosti poklesla o 0,1 procentního bodu (p. b.) na 8,1 procenta. Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 1,6 procenta (7513) na 474 586, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 poklesl o 4 189.

Počet hlášených volných pracovních míst po nepřetržitém nárůstu od ledna poklesl o 2,0 % (886) na 42 779. Na základě monitoringu volných pracovních míst z prostředí internetu bylo v červnu po očištění od duplicit na trhu práce nabízeno dalších 40,7 tis. volných pracovních míst. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v květnu v ČR 6,5 %, v EU27 10,3 %. Česko je tak zemí se šestou nejnižší nezaměstnaností v Evropské unii.

V nejbližším období lze očekávat zastavení poklesu nezaměstnanosti, nebo dočasně i její mírný nárůst. V rámci sezonních prací bude trh práce již nasycen. Do evidence Úřadu práce ČR přijdou noví absolventi vysokých škol a na prázdninové měsíce jako každoročně hlavně pracovníci ze školství. Odkládat nástup do zaměstnání budou matky, které nemají po dobu prázdnin zajištěnou péči o nezletilé děti.

K 30. 6. 2012 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 474 586 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 7 513 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 poklesl o 4 189. Z tohoto počtu bylo 459 497 dosažitelných uchazečů o zaměstnání1. Bylo to o 6 855 méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 byl jejich počet nižší o 824.

V průběhu června bylo nově zaevidováno 31 016 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 6 860 lidí méně a v porovnání se stejným obdobím minulého roku o 15 179 lidí méně. Z evidence v červnu odešlo celkem 38 529 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 14 570 osob méně než v předchozím měsíci a o 18 847 osob méně než v červnu 2011. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 24 578 osob, tj. o 12 873 méně než v předchozím měsíci a o 11 980 méně než v červnu minulého roku, 13 950 uchazečů bylo vyřazeno bez umístění.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 71 okresech – největší pokles byl v okresech Jeseník (o 8,8 %), Jindřichův Hradec (o 5,8 %), Šumperk (o 4,6 %), Znojmo (o 4,5 %), Klatovy (o 4,3 %) a Písek (o 4,0 %).

Ke konci června evidoval ÚP ČR 244 487 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 51,5 %. V evidenci bylo 59 754 osob se zdravotním postižením, což představovalo 12,6 % z celkového počtu nezaměstnaných.

K 30. 6. 2012 bylo evidováno 19 869 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 370 osob a ve srovnání s červnem 2011 byl nižší o 3 802 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 4,2 % (květen 2012 – 4,8 %, červen 2011 – 4,9 %).

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 89 106 uchazečů o zaměstnání, tj. 18,8 % všech uchazečů vedených v evidenci (květen 2012 – 19,3 %, červen 2011 – 22,8 %). Míra registrované nezaměstnanosti k 30. 6. 2012 dosáhla hodnoty 8,1 % (květen 2012 – 8,2 %, červen 2011 – 8,1 %). Míru nezaměstnanosti vyšší než republikový průměr vykázalo 44 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,4 %), Bruntál (15,2 %), Děčín a Karviná (shodně 13,4 %), Ústí nad Labem (13,3 %) a Chomutov (13,2 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,1 %), hl. m. Praha a Praha-západ (shodně 4,1 %), Mladá Boleslav (4,5 %), Pelhřimov (4,8 %) a Plzeň-jih (4,9 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů poklesla na 6,9 % a žen na 9,6 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v květnu v ČR 6,5 %, v EU27 10,3 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (4,2 %), Lucembursku a Nizozemsku (shodně 5,1 %), Německu (5,5 %) a na Maltě (6,0 %). Vyšší než průměr EU27 byla v Itálii (10,4 %), Maďarsku (10,7 %), Bulharsku (12,2 %), na Slovensku (13,4 %), v Litvě (13,8 %), Irsku (14,6 %), Portugalsku (14,8 %) a Španělsku (24,5 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje za březen 2012 byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).

Podrobnější informace lze nalézt na:
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database
.

ÚP ČR evidoval k 30. 6. 2012 celkem 42 779 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 886 nižší než v předchozím měsíci a o 4 363 vyšší než v červnu 2011. V průběhu června bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 12 640 pracovních míst a 13 526 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,1 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Třebíč (41,7), Teplice (35,1), Bruntál (34,4), Děčín (32,7) a Hodonín (32,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 3 034 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 19,7 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 6 281, na jedno volné místo připadalo 3,2 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

1 Jedná se o uchazeče o zaměstnání, kteří mohou bezprostředně nastoupit do zaměstnání při nabídce vhodného pracovního místa, tj. evidovaní nezaměstnaní, kteří nemají žádnou objektivní překážku pro přijetí zaměstnání. Za dosažitelné se nepovažují uchazeči o zaměstnání ve vazbě, ve výkonu trestu, uchazeči v pracovní neschopnosti, uchazeči, kteří jsou zařazeni na rekvalifikační kurzy, nebo uchazeči, kteří vykonávají krátkodobé zaměstnání, a dále uchazečky, které pobírají peněžitou pomoc v mateřství nebo kterým je poskytována podpora v nezaměstnanosti po dobu mateřské dovolené.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail