Nezaměstnanost v ČR se v srpnu nezměnila, zůstala 8,2 procenta

Zdroj: 
V průběhu srpna zůstala míra registrované nezaměstnanosti v České republice na červencové hodnotě 8,2 %. Ve srovnání se srpnem loňského roku byla nižší o 0,4 procentního bodu (p.b.). Celkový počet uchazečů o zaměstnání se snížil o 0,8 % na 481 535.

Počet volných pracovních míst vzrostl o 4,8 % na 40 758. Počty nahlášených volných pracovních míst rostou nepřetržitě od ledna 2011, v srpnu jejich nárůst činil 1 860. Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červenci v ČR 6,3 %, v EU27 9,2 %. Nižší než v ČR byla nezaměstnanost v Rakousku, Nizozemí, Lucembursku, Německu a na Maltě.

Počet uchazečů připadajících na jedno volné pracovní místo v srpnu poklesl z 12,5 na 11,8. Míra nezaměstnanosti mužů poklesla o 0,1 p.b. (na 6,8 %), naopak u žen se o 0,1 p.b. zvýšila (na 10,0 %). V září lze očekávat na trhu práce stagnaci nezaměstnanosti.

V srpnu pokračoval růst celkového počtu absolventů, k 31. 8. 2011 bylo evidováno 27 963 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet vzrostl ve srovnání s předchozím měsícem o 3 501 osob a ve srovnání se srpnem 2010 byl nižší o 620 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,8 % (červenec 2011 – 5,0 %, srpen 2010 – 5,7 %). Počet nezaměstnaných mladistvých do 18 let se sice snížil, ale počet absolventů škol všech stupňů vzdělání vzrostl o 3 895 na 23 137. Nejvíce vzrostly počty vysokoškoláků - o cca 850, vyučených - o cca 800, a středoškoláků s maturitou (bez absolventů gymnázií) – o cca 720. Z celkového přírůstku absolventů tvořily 61 % dívky.

K 31. 8. 2011 evidoval Úřad práce ČR (ÚP ČR) na svých krajských pobočkách a jejich kontaktních pracovištích celkem 481 535 uchazečů o zaměstnání. Jejich počet byl o 4 049 nižší než na konci předchozího měsíce, ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 poklesl o 19 959. Z tohoto počtu bylo 465 968 dosažitelných uchazečů o zaměstnání (uchazeči, kteří mohou při nabídce pracovního místa bezprostředně nastoupit do zaměstnání, nepatří sem tedy např. uchazeči zařazení na rekvalifikační kurzy či ve vazbě). Bylo to o 3 895 osob méně než na konci předchozího měsíce. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 byl jejich počet nižší o 25 122 osob.

V průběhu srpna se na ÚP ČR nově zaevidovalo 51 843 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo o 3 566 lidí méně a ve srovnání se stejným obdobím minulého roku to bylo o 1 102 lidí více. Z evidence v srpnu odešlo celkem 55 892 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 7 292 osob více než v předchozím měsíci a o 1 361 osob více než v srpnu 2010. Do nového zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 33 300, tj. o 4 436 více než v předchozím měsíci a o 1 136 méně než v srpnu minulého roku. Bez umístění bylo vyřazeno 22 592 uchazečů.

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 60 okresech. Největší pokles byl v okresech Jeseník (o 5,4 %), Praha-východ (o 4,6 %) a Písek (o 4,3 %).

Ke konci srpna evidoval ÚP ČR 252 061 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů byl 52,3 %. V evidenci bylo 64 675 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo v srpnu 111 713 uchazečů o zaměstnání, tj. 23,2 % všech osob vedených v evidenci (červenec 2011 – 23,8 %, srpen 2010 – 27,4 %).

Míra registrované nezaměstnanosti k 31. 8. 2011 dosáhla 8,2 % (červenec 2011 – 8,2 %, srpen 2010 – 8,6 %). Míru nezaměstnanosti stejnou nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 45 okresů, nejvyšší byla v okresech Most (15,9 %), Bruntál (14,1 %), Děčín (13,4 %), Karviná a Hodonín (shodně 13,2 %). Nejnižší míra nezaměstnanosti byla zaznamenána v okresech Praha-východ (3,4 %), Praha-západ (4,0 %), hl. m. Praha (4,1 %), Mladá Boleslav (4,8 %) a Prachatice (4,9 %). Míra registrované nezaměstnanosti mužů poklesla na 6,8 % a žen se zvýšila na 10,0 %.

Podle posledních dostupných údajů byla míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání v červenci v ČR 6,3 %, v EU27 9,2 %. Nižší než v ČR byla v Rakousku (3,5 %), Nizozemsku (4,1 %), Lucembursku (4,3 %), Německu a na Maltě (shodně 6,2 %). Vyšší než průměr EU27 byla ve Francii (9,4 %), v Maďarsku (9,5 %), Bulharsku (10,6 %), Portugalsku (12,2 %), na Slovensku (13,2 %), v Irsku (14,8 %) a ve Španělsku (20,4 %). Za Estonsko, Řecko, Lotyšsko, Litvu a Velkou Británii údaje nejsou zatím k dispozici (poslední dostupné údaje byly vyšší než míra nezaměstnanosti v ČR).
Více na http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database.

ÚP ČR evidoval k 31. 8. 2011 celkem 40 758 volných pracovních míst. Počet míst byl o 1 860 vyšší než v předchozím měsíci a o 4 191 vyšší než v srpnu 2010. Za srpen bylo nově nahlášeno nebo uvolněno 17 123 pracovních míst a 15 263 volných pracovních míst bylo nově obsazeno nebo zrušeno. Na jedno volné pracovní místo připadalo v průměru 11,8 uchazeče, z toho nejvíce v okresech Břeclav (34,4), Jeseník (33,8), Prostějov (32,6) a Teplice a Děčín (shodně 32,5). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 2 594 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 24,9 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 6 498, na jedno volné místo připadalo 4,3 uchazečů této kategorie.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/sz/stat.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail