Než začnete vypalovat trávu ...

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy.

V krásných teplých jarních dnech lidé začínají uklízet své zahrádky po uplynulé zimě. Mezi jejich pracovní činnosti, kterým věnují svůj čas, patří i vypalování staré suché trávy. Je to sice nejrychlejší způsob likvidace, ale vyvstává otázka, zda je to i nejbezpečnější a nejekologičtější způsob. Lidé by si měli v první řadě uvědomit, že provádět vypalování porostů je zakázáno podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně § 17 odst. 3 písm. f).

Je třeba si ale uvědomit rozdíl mezi vypalováním a spalováním. Vypalováním se rozumí plošné vypalování např. trávy nebo strniště, spalováním se rozumí např. zapálení shrabané trávy na hromadě. Při vypalování a spalování staré trávy mohou lidé zavdat příčinu ke vzniku požáru, ohrozit život a zdraví osob, zvířata nebo majetek.

Lidé by neměli v žádném případě spalovat trávu při větru, kdy by hrozilo další rozšíření ohně nebo v blízkosti snadno vznětlivého materiálu (suché trávy, sena, slámy,…) nebo lesa, kdy hrozí vznik požáru.

Nejčastěji se jedná o případy, kdy došlo k vypalování trávy nebo strniště nebo požáry u železničních tratí (nedopalek cigarety odhozený z vlaku v parném létě).
Jen za uplynulý víkend museli hasiči z Olomouckého kraje zlikvidovat 7 požárů trávy.

Ještě jednou pro připomenutí:

Jak pro fyzické, tak i právnické a podnikající fyzické osoby platí zákaz vypalování porostů podle zákona 133/1985 Sb. o požární ochraně. Porušení tohoto zákazu může být příčinou vzniku požáru s velkými škodami na majetku či ohrožení zdraví nebo životů občanů. Za přestupek na tomto úseku lze uložit fyzické osobě pokutu do výše 25 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí pokutu do výše 250 000,- Kč, právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě provozující činnost se zvýšeným požárním nebezpečím pokutu do výše 500 000,- Kč.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail