Nevhodně řešené lešení

Zdroj: 

Ukázku porušování BOZP včetně komentáře poslala Ing. Magda Kopecká.

Lešení

Mimo jiné bylo porušeno nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky (zboku není zábradlí, žebřík nemá v horní části dostatečný přesah), ČSN EN 12811 Dočasné stavební konstrukce a  ČSN EN 12810 Fasádní dílcová lešení a ČSN 73 8107 trubkové lešení (kombinace více druhů a typů konstrukce), z. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí - komunikace pro výstup ze žebříku v podstatě neexistuje, anebo je naprosto nevhodně zvolena. Pracoviště nebylo označeno, nebyl určen prostor, kde existuje riziko zranění osob padajícími předměty dle výšky lešení.

Zajímají nás Vaše zkušenosti s tímto porušením BOZP. Své příspěvky napište do diskuze k článku.

Děkujeme všem účastníkům soutěže "Takto rozhodně ne!" za zajímavé fotografie. Tato soutěž skončila, ukázky porušování bezpečnosti práce a požární ochrany samozřejmě můžete posílat i nadále, ale již ne do této soutěže. V lednu 2016 budou zveřejněny poslední příspěvky.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail