Nepřetržitý provoz v nemocnici a nárok na dovolenou

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Pracuji v nemocnici jako zdravotní sestra v třísměnném nerovnoměrném provozu. Pracuji v 11,5 hod. směnách, přestávka se nezapočítává do pracovní doby. Zaměstnavatel tvrdí, že jsme nepřetržitý provoz, ale na preventivních prohlídkách jsme třísměnný, dovolenou nám platí 7,5 hod od pondělí do pátku, přitom (dle vedení) nemáme nárok na oba dva víkendy, jen na jeden. Takže jaký jsme provoz, když při nedostatku personálu nelze zavřít ani omezit provoz? Kdo určuje, co je nepřetržitý provoz? Jaká je možnost řešení, když zaměstnavatel nepřipustí diskuzi?

V ustanovení § 78 zákoníku práce (ZP) jsou mimo jiné definičně vymezeny pojmy dvousměnný, třísměnný a nepřetržitý pracovní režim a pojem nepřetržitý provoz "dvousměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; třísměnným pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; nepřetržitým pracovním režimem režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích; nepřetržitým provozem provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně po 7 dnů v týdnu."

Jak vyplývá z uvedeného, dvousměnným a třísměnným pracovním režimem je režim práce, v němž se zaměstnanci vzájemně pravidelně střídají ve 2 nebo 3 směnách v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Chce-li zaměstnavatel zachovat příslušný pracovní režim, nesmí zaměstnancům navazujících směn v různých směnách nařizovat souběžný výkon práce v rozsahu delším, než je 1 hodina. Zaměstnanec pracuje ve dvousměnném, resp. třísměnném režimu práce, pokud dle rozvrhu práce je mu práce pravidelně nařizována ve dvou, resp. třech různých denních dobách, v případě třísměnného režimu práce je to ranní, odpolední a noční směna, v případě dvousměnného režimu práce je to denní a noční směna.

Nepřetržitým pracovním režimem je režim, v němž se zaměstnanci vzájemně střídají ve směnách v nepřetržitém provozu zaměstnavatele v rámci 24 hodin po sobě jdoucích. Zaměstnanec pracuje v nepřetržitém pracovním režimu tehdy, pokud je mu nařizována práce k zajištění nepřetržitého provozu zaměstnavatele. Zákoník práce vymezuje nepřetržitý provoz zaměstnavatele jako provoz, který vyžaduje výkon práce 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.

Dále také podle obecné definice pojmu „týden“ (v § 350a ZP) se týdnem rozumí 7 po sobě následujících dnů, a z toho je třeba vycházet, jak pro účely pracovní doby, tak dovolené. Z Vašeho popisu mi vyplývá, že pracujete v nepřetržitém provozu ve dvousměnném pracovním režimu. Vzhledem k tomu, že nemůžete pracovat sedm dní v týdnu po 12 hodinách denně, máte zajisté pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou. To znamená, že pracujete v určitém harmonogramu, kdy se střídáte v určitých cyklech (třídenní, čtyřdenní apod.).

Pro toto rozvržení pracovní doby je důležité tzv. vyrovnávací období. Zákoník práce stanoví, že zaměstnavatel je oprávněn jednostranně stanovit délku vyrovnávacího období na nejvýše 26 týdnů po sobě jdoucích. Jen kolektivní smlouva může toto období vymezit nejvýše 52 týdnů po sobě jdoucích. Z harmonogramu zpracovaného na celé vyrovnávací období (asi 26 týdnů) také zjistíte průměrný počet směn v týdnu (v období 7 po sobě jdoucích dnů) a to je pak rozhodující pro stanovení nároku na dovolenou. To, že vám zaměstnavatel poskytuje dovolenou pět dnů v týdnu 7,5 hod. denně, je nepřípustné zjednodušení. Vy máte směnu 11,5 hodin, takže se musí stanovit, kolik směn v průměru v týdnu pracujete (pravděpodobně 3,5 směny), a pak máte nárok na dovolenou 5 týdnů po 3,5 směnách (11,5 hodinových) a nezáleží na tom, kolik směn Vám v daném týdnu – tedy týdenním období (sedmi po sobě jdoucích dnů např. od pondělí do neděle včetně) odpadne.

Pro účely preventivních prohlídek jste především nepřetržitý provoz a práce v třísměnném a nepřetržitém pracovním režimu je podle vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli zařazena do kategorie druhé z důvodu psychické zátěže. Vzhledem k tomu, že pracujete ve zdravotnictví, je Vaše práce zařazena ještě v tzv. riziku ohrožení zdraví.

V praxi existují velké problémy ohledně harmonogramů směn v nepřetržitých a vůbec ve vícesměnných provozech. Domnívám se, že by bylo vhodné, kdybyste si založili odborovou organizaci, která by se zaměstnavatelem vyjednávala ohledně rozvržení pracovní doby a stanovení harmonogramu směn a vůbec všeho. Návod, jak založit odborovou organizaci, naleznete na www.cmkos.cz.
 

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail