Nemocenské pojištění od 1. 1. 2009

Zdroj: 
Od 1. ledna 2009 bude platit nový zákon o nemocenském pojištění. Úprava bude platit pro všechny pojištěnce (zaměstnance, OSVČ, příslušníky) jen v jednom zákoně (zákon č. 187/2006 Sb.).
 • Od 1. ledna 2009 bude platit nový zákon o nemocenském pojištění. Úprava bude platit pro všechny pojištěnce (zaměstnance, OSVČ, příslušníky) jen v jednom zákoně (zákon č. 187/2006 Sb.).
 • Nemocenské pojištění provádějí pouze orgány nemocenského pojištění. Zaměstnavatelé nebudou již podle nového zákona o nemocenském pojištění poskytovat nemocenské dávky.
 • Zaměstnavatelé, kteří v roce 2008 poskytovali dávky nemocenského pojištění (nad 25 zaměstnanců), „dovyplatí“ dávky v roce 2009, na které vznikl nárok v roce 2008 a přechází do roku 2009. Výše dávek bude vypočtena podle starých předpisů. Podle starých předpisů se redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu vždy zvyšují k 1. lednu. Pro tyto přecházející dávky se zvýší z 550 Kč na 610 Kč (první redukční hranice) a ze 790 Kč na 870 Kč (druhá redukční hranice). Vyplácené dávky musí být k 1. 1. 2009 přepočteny (týká se dávek vypočtených z vyššího průměrného měsíčního příjmu než cca 16 700 Kč).
 • Podle nového zákona nemocenské náleží až od 15. dne trvání pracovní neschopnosti (dále jen PN) za kalendářní dny.
 • Za prvních 14 kalendářních dnů trvání PN náleží náhrada mzdy podle zákoníku práce – za pracovní dny a v nich za počet hodin, na které byla rozvržena pracovní doba)
  • až od 4. pracovního dne (za 7 pracovních dnů při pětidenním pracovním týdnu a 14denní PN),
  • jen z pojištěného zaměstnání (jen zaměstnancům, kterým by jinak náleželo nemocenské),
  • jen za dobu trvání pracovního vztahu (nikoliv za dny PN po skončení zaměstnání).
 • Základ, z něhož se vypočítává nemocenské (denní vyměřovací základ), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených zpravidla ve 12 předcházejících kalendářních měsících v průměru na jeden kalendářní den.
 • Základ, z něhož se vypočítává náhrada mzdy (průměrný výdělek), se zjišťuje z hrubých příjmů dosažených zpravidla v předchozím čtvrtletí na jednu odpracovanou hodinu.
 • Takto vypočtený základ pro určení náhrady mzdy a nemocenského se redukuje podle redukčních hranic stanovených podle zákonem stanoveného postupu. Do konce roku 2008 jsou 2 redukční hranice, nově jsou 3 redukční hranice.
 • Nové redukční hranice budou vyhlášeny ve Sbírce zákonů sdělením MPSV. Činí

  786 Kč - 1 178 Kč - 2 356 Kč pro nemocenské pojištění
  137,55 Kč - 206,15 Kč - 412,30 Kč pro náhradu mzdy

  Do první redukční hranice se započítává vypočtený základ ve 90 % pro nemocenské a ošetřovné a náhradu mzdy 100 % pro peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství Z částky mezi první a druhou redukční hranicí se započítává 60 % pro všechny dávky a náhradu mzdy.

  Z částky mezi druhou a třetí redukční hranicí se započítává 30 % pro všechny dávky a náhradu mzdy. K částce nad třetí redukční hranicí se nepřilíží.

 • Třetí redukční hranice odpovídá měsíčnímu příjmu 71 600 Kč (trojnásobku průměrné mzdy).
 • Maximální roční vyměřovací základ pro odvod pojistného činí 1 130 640 Kč (48násobek průměrné měsíční mzdy), maximální vyměřovací základ činí v průměru měsíčně 94 220 Kč (4násobek průměrné mzdy).
 • Redukční hranice pro náhradu mzdy jsou odvozeny z redukčních hranic pro NP, zohledňuje se v nich to, že náhrada mzdy se vypočítává z hodinového výdělku, nikoliv z denního výdělku.
 • Maximální výše dávek nemocenského pojištění (vypočtená z denního vyměřovacího základu před jeho redukcí 2 356 Kč) činí: nemocenské ve výši 72 % od 61. dne trvání PN: 934 Kč za kalendářní den, za 30 dnů 28 020 Kč, (v roce 2008 maximum 13 830 Kč) peněžitá pomoc v mateřství ve výši 70 %: 963 Kč za kalendářní den, za 30 dnů 28 890 Kč (v roce 2008 maximum 14 366 Kč).
 • Výše dávek - rozdíly mezi 2008 a 2009 U všech dávek se projeví zavedení 3 redukčních hranic. Změna se týká pojištěnců s příjmy vyššími než 18 500 Kč. Od 1. 1. 2009 první redukční hranice činí:  

  podle dosavadních předpisů 610 Kč (x 30,4 dne v průměru v měsíci = cca 8 500 Kč za měsíc) a
  podle nových předpisů 786 Kč (x 30,4 dne v průměru v měsíci = cca 23 900 Kč za měsíc).

  U peněžité pomoci v mateřství se zvyšuje sazba pro výpočet výše z 69 % na 70 %.

Porovnání výše peněžité pomoci v mateřství (PPM) v roce 2008 a od ledna 2009
za měsíc (30 kalendářních dnů)

měsíční
hrubá
mzda

denní
vyměřovací
základ 1)

2 008 

2009

PPM
v Kč

podíl
k hrubé mzdě

PPM
v Kč

podíl
k hrubé mzdě

10 000

328,77

6 840 

68%

6 930

69%

15 000

493,15

10 230

68%

10 380

69%

20 000 

657,53

12 750

64%

13 830

69%

25 000

821,92

14 370

57%

16 980

68%

30 000

986,30

14 370

48%

 19 050

 64%

35 000

1 150,68

14 370

41%

 21 120

60%

40 000

1 315,07

14 370 

36%

22 350

 56%

45 000

1 479,45

14 370

32%

 23 370

52%

50 000

1 643,84

14 370 

29%

24 390

 49%

55 000

1 808,22

14 370

26%

25 440

46%

60 000

1 972,60

14 370

 24%

26 460

44%

65 000

2 136,99

14 370

22%

 27 510

42%

70 000

2 301,37

14 370

21%

 28 560

 41%

75 000

2 465,75

14 370

19%

28 890

39%

80 000

2 630,14

14 370 

18%

28 890

36%

1) před redukcí

 Porovnání výše nemocenského od září do prosince 2008 a výše náhrady mzdy a nemocenského od ledna 2009
za první měsíc nemoci (30 kalendářních dnů)

měsíční
hrubá mzda

denní
vyměřovací základ 1)

hodinový
průměrný výdělek 1)

2008

2009

nemocenské 2)

náhrada mzdy 3)

nemocenské

 celkem

 10 000

 328,77

 56,60

 5 028

 1 712

 2 848

 4 560

 20 000

 657,53

 113,21

 9 492

  3 424

 5 696

 9 120

 40 000

 1 315,07

 226,42

 10 848

 5 748

 9 456

 15 204

 60 000

 1 972,60

 339,62

 10 848

 6 888 

 11 344

 18 232

 80 000

 2 630, 14

452,83

 10 848

 7 621

 12 448

 20 069

1) před redukcí
2) 1.-3. kalendářní den pracovní neschopnosti je 25 % z denního vyměřovacího základu
3) náhrada mzdy náleží až od 4. pracovního dne pracovní neschopnosti.
Způsob zaokrouhlení pro náhradu mzdy není stanoven, proto je třeba brát uvedené částky pouze orientačně.

Porovnání podílu výše nemocenského k hrubé mzdě od září do prosince 2008 a podílu výše náhrady mzdy a nemocenského k hrubé mzdě od ledna 2009
za první měsíc nemoci (30 kalendářních dnů)

měsíční
hrubá mzda

denní
vyměřovací základ 1)

hodinový
průměrný výdělek 1)

2008

2009

nemocenské 2)

náhrada mzdy 3)

nemocenské

 celkem

 10 000

 328,77

 56,60

50%

17%

 28%

46%

 20 000

 657,53

 113,21

47%

17%

28%

46%

 40 000

 1 315,07

 226,42

27%

14% 

24%

38%

 60 000

 1 972,60

 339,62

18%  

11%

19%

30%

 80 000

 2 630, 14

452,83

14% 

10%

16%

25%

1) před redukcí
2) 1.-3. kalendářní den pracovní neschopnosti je 25 % z denního vyměřovacího základu
3) náhrada mzdy náleží až od 4. pracovního dne pracovní neschopnosti.
Způsob zaokrouhlení pro náhradu mzdy není stanoven, proto je třeba brát uvedené částky pouze orientačně.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail