Nemoc z povolání a převedení na jinou práci. Jak se bude počítat renta?

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem na nemocenské z důvodu nemoci z povolání. Nyní se chystám na mimořádnou pracovní prohlídku. Zaměstnavatel mi nabídl jiné pracovní zařazení s kratší pracovní dobou a lehčí práci. V případě, že pro současné pracovní zařazení budu uznán práce neschopný z důvodu nemoci z povolání, dostanu výpověď a odstupné a bude uzavřen nový pracovní poměr? Nebo se pracovní smlouva změní dodatkem o přechodu na jiné pracovní místo z důvodu nezpůsobilosti vykonávat původní pracovní pozici? V případě, že z nové pracovní pozice odejdu ze svých důvodů, z jakého výdělku se mi bude počítat renta? 

Pro posouzení toho, co budete moci dále (po uznání nemoci z povolání) dělat, bude rozhodující Váš zdravotní stav, tedy posudek Vašeho lékaře pracovnělékařské péče. Osobně bych se přimlouvala, abyste zůstal pracovat u svého odpovědného zaměstnavatele, zejména – když píšete – že Vám nabídne jiné vhodné zaměstnání, to je od něj velice vstřícné. V tom případě se samozřejmě pracovní poměr nebude uzavírat, jen se pracovní smlouva změní dodatkem a sjedná se jiný druh práce. Na výpověď a odstupné máte ještě dost času. Vždy tvrdím, že nejlepší je, když postižený zaměstnanec může zůstat pracovat u odpovědného zaměstnavatele, je to méně komplikací. Proto Vám ani neradím, abyste odcházel od zaměstnavatele na základě své výpovědi. Nic byste tím nezískal, ba možná byste i prodělal. Renta (náhrada za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle § 271b zákoníku práce {dále ZP}) by byla stanovena z výdělků, které byste mohl dosahovat na práci, kterou Vám zaměstnavatel nabízel nebo zajistil a není jisté, že byste si sám nalezl stejně nebo lépe honorovanou práci. K tomu je judikát z moderní doby – cituji rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 1199/2002: „Bylo-li lékařským posudkem nebo rozhodnutím orgánu státní zdravotní správy nebo sociálního zabezpečení stanoveno, že zaměstnanec nesmí konat dosavadní práci pro onemocnění nemocí z povolání, a vznikla-li proto zaměstnavateli povinnost převést zaměstnance na jinou práci (§ 37 odst. 2 písm. a) starého ZP – nyní § 41 odst. 1 písm. b) ZP), popřípadě s ním rozvázat pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) starého ZP (nyní § 52 písm. d) ZP), soud při zkoumání příčin ztráty na výdělku zaměstnance vychází z toho posudku (rozhodnutí), i když převedení zaměstnance na jinou práci nebo rozvázání pracovního poměru bylo odůvodněno jinými skutečnostmi (skutečnostmi, které nemají původ v nemoci z povolání).“

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail