Nemoc z povolání a převedení na jinou práci

Zdroj: 
Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Jsem zdravotní sestra na operačním sále a byla mi uznána nemoc z povolání, mám alergii na latex. Chtěla jsem se zeptat, jestli musím přijmout jakoukoli jinou práci, kterou mi zaměstnavatel nabídne.

Při převedení zaměstnance na jinou práci z důvodu zdravotního stavu (ve Vašem případě z důvodu nemoci z povolání) stanoví zákon výslovně (§ 41 odst. 6 zákoníku práce), že je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.

Konstantní judikatura vychází při výkladu této povinnosti zaměstnavatele ze starých Závěrů NS ČSSR sp. zn. Cpj 104/74 (Rc 51/1975) „Jinou pro pracovníka vhodnou prací se rozumí práce odpovídající zdravotnímu stavu, schopnostem a pokud možno i kvalifikaci pracovníka. Jde tedy o práci, kterou je pracovník vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, schopnostem a kvalifikaci schopen vykonávat. Z toho, že jiná vhodná práce má odpovídat pokud možno i kvalifikaci pracovníka, je nutno dovodit, že takovou prací je třeba rozumět především práci odpovídající kvalifikaci pracovníka a teprve potom (není-li místo odpovídající kvalifikaci pracovníka volné) práci, která odpovídá pokud možno nejvíce kvalifikaci pracovníka, a posléze (není-li volné ani pracovní místo odpovídající co nejvíce kvalifikaci pracovníka) práci, pro kterou se zvláštní kvalifikace nevyžaduje.

K důvodnosti odmítnutí zajištěné práce v návaznosti na pracovní úraz nebo nemoc z povolání máme také konstantní judikaturu. Rozsudek NS sp. zn. 21 Cdo 906/2000 (SJ 113/2001/1) vysvětluje „Úvahu ve smyslu ustanovení § 195 odst. 3 ZP (nyní § 271b odst. 5 ZP) o důvodnosti odmítnutí zajištěné práce lze založit nejen na úsudku o tom, zda se tak stalo z důvodů souvisejících s pracovním úrazem (nemocí z povolání), nýbrž i na okolnostech, zda je zajištěná práce pro zaměstnance vhodná také vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a pokud možno i k jeho kvalifikaci. Z hlediska místa výkonu nabízené práce je třeba při posuzování důvodnosti odmítnutí nabízeného zaměstnání přihlížet k tomu, zda ve srovnání s dosavadním stavem lze po zaměstnanci spravedlivě požadovat, aby vzhledem ke svým osobním a rodinným poměrům přistoupil na nabídku nového zaměstnání v jiném místě, než bylo místo výkonu dosavadní práce."

V žádném případě Vám však nedoporučuji, abyste sama skončila pracovní poměr. Jednak byste ztratila nárok na odstupné a dále by zaměstnavatel mohl namítat, že jste si opomenula vydělat výdělek na práci, kterou Vám zajistil.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail