Nemoc z povolání a nejasné vypočítávání náhrady za ztrátu na výdělku Kooperativou

Zdroj: 

Na dotaz odpověděla JUDr. Eva Dandová.

Byla mi uznána nemoc z povolání. První záchyt nemoci byl 4. 11. 2013, měla jsem pracovní smlouvu na dobu určitou do 31. 1. 2015 a kvůli tomuto zjištění mi zaměstnavatel smlouvu neprodloužil, protože jsem byla k tomuto datu zdravotně nezpůsobilá. Jinou práci mi nenabídl a jen oznámil, že si mám zajít na výstupní zdravotní prohlídku. Vyjádření a uznání nemoci z povolání (vyrozumění) bylo až 15. 7. 2015, kdy už jsem u zaměstnavatele nepracovala. Kooperativa uznala vyplacení náhrady až od 1. 10. 2015 a odvolává se, že jsem měla smlouvu na dobu určitou a neví, zda by mi ji zaměstnavatel i nadále prodloužil. Přičemž už v době, kdy jsem nemoc z povolání vyřizovala a podstupovala různá potřebná lékařská vyšetření, mi zaměstnavatel zvedl plat a měla jsem i prémie. Při měření hygienické stanice na pracovišti mě zaměstnavatel chválil, že jsou se mnou spokojeni. Cituji pojišťovnu: "Pracovní poměr byl sjednán na dobu určitou a ke dni 31. 1. 2015 ukončen uplynutím doby určité. Zaměstnavatelem nebylo potvrzeno, zda by s Vámi prodloužil pracovní poměr bez ohledu na zjištění nemoci z povolání. Hlášení nemoci z povolání proběhlo až po ukončení pracovního poměru dne 17. 7. 2015 až v době Vaší evidence na Úřadu práce ČR (dále ÚP), není možno vycházet z průměrného výdělku, kterého jste dosahovala u odpovědného zaměstnavatele." Nyní mi Kooperativa skoro každým čtvrtletím částky k výpočtu náhrady snižuje a upravuje, teď jsem na ÚP a Kooperativa mi vypočítala stop výdělek od posledního zaměstnavatele, kde se mi nemoc z povolání nestala.

Platí, že zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání v pracovním poměru sjednaném na dobu určitou, má po uplynutí doby trvání pracovního poměru nárok na náhradu za ztrátu na výdělku jen tehdy, jestliže prokáže, že by byl dále zaměstnán, ale i v případě, kdy jeho další zaměstnání lze podle okolností jen předpokládat. Tady Kooperativa vychází z ustálené judikatury – jde o rozsudek NC sp. zn. 21 Cdo 2023/2005, z kterého mimo jiné vyplývá, že nebude-li zjištěno, že by poškozený zaměstnanec byl po skončení pracovního poměru na dobu určitou dále zaměstnán – kdyby nedošlo k pracovnímu úrazu (ve Vašem případě k nemoci z povolání) – u téhož zaměstnavatele, nemá nárok na náhradu za ztrátu na výdělku vycházející z jeho příjmů u dosavadního zaměstnavatele v pracovním poměru na dobu určitou. Majetkovou újmu vyvolanou pracovním úrazem (nemocí z povolání) lze vyjádřit jen pomocí takového výdělku, který by prokazatelně dosáhl při dalším zaměstnávání u dalšího zaměstnavatele a který v příčinné souvislosti s pracovním úrazem ztratil. Tady pro důkaz o tom, že byste bývala byla nadále u zaměstnavatele zaměstnána, stačilo pouhé potvrzení zaměstnavatele pro Kooperativu, v kterém by Vám potvrdil, že s Vaším dalším zaměstnáním i po skončení pracovního poměru na dobu určitou počítal, protože jste se například osvědčila. Zaměstnavatele by takové potvrzení nic nestálo a Vám by pomohl při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku. Z jakého důvodu Vám Kooperativa přepočítává náhradu za ztrátu na výdělku každé čtvrtletí nevím, nemělo by to tak být. K posouzení této otázky bych potřebovala podklady, které Vám Kooperativa zasílá.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail