Nemoc z povolání, nadcházející mateřská dovolená a pobírání renty

Zdroj: 

Na dotaz odpověděl Robert Křepinský.

Byla mi uznána nemoc z povolání. Všechno je již dořešené, teď momentálně pobírám invalidní důchod a pracuji a pobírám rentu do výše výdělku, který jsem měla v předchozím zaměstnání, kde mi byla uznána nemoc z povolání. Jsem těhotná a příští rok v únoru bych měla nastoupit na  mateřskou dovolenou. Když budu pobírat invalidní důchod a mateřskou, mám stále nárok na rentu, nebo ne? A ještě jeden dotaz, bolestné už jsem dostala teď v listopadu a jdu na kontrolu rok po uznání nemoci z povolání. Dostanu také náhradu za ztížení společenského uplatnění, nebo už nemám nárok?

Uvedený případ je velmi zajímavý a možná některé posluchače svojí odpovědí překvapím. Po dobu mateřské a rodičovské dovolené nárok na poskytování náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti podle ustanovení § 271b zákoníku práce (ZP) nevzniká. Nicméně, zaměstnanec je po dobu mateřské dovolené, kdy pobírá peněžitou pomoc v mateřství a která se počítá z průměrného dosahovaného, tedy nižšího výdělku, evidentně poškozen. Z tohoto důvodu vzniká zaměstnanci, který do doby mateřské dovolené pobírá náhradu za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, nárok na věcnou škodu podle ustanovení § 271e ZP, a to ve výši rozdílu mezi peněžitou pomocí v mateřství, která se počítá z průměrného výdělku před vznikem škody, a skutečně vyplácenou peněžitou pomocí v mateřství. Po dobu rodičovské dovolené nárok na tuto věcnou škodu nevzniká.

Náhrada za ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění pozdějších předpisů. Ztížením společenského uplatnění se rozumí trvalý nepříznivý vliv poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a jeho trvalých následků a psychosociálních dopadů, které omezují nebo mění společenské uplatnění poškozeného v životě, zejména při uspokojování životních, pracovních, vzdělávacích a sociálních potřeb. Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se uvede v lékařském posudku s tím, že hodnota 1 bodu činí 250 Kč (platí v době odpovědi na dotaz, a to s ohledem na probíhající připomínkové řízení k návrhu novely tohoto nařízení vlády). Bodové ohodnocení ztížení společenského uplatnění se provádí zpravidla až rok poté, kdy došlo k poškození zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a je zřejmé, že jde o trvalé poškození zdraví a podle poznatků lékařské vědy dalším léčením, popřípadě léčebně rehabilitační péčí, nedojde ke zlepšení nebo stabilizaci zdravotního stavu. Lékařský posudek o ohodnocení ztížení společenského uplatnění vydává poskytovatel podle ustanovení § 8 zmíněného nařízení vlády. V případě nemoci z povolání vydává tento posudek poskytovatel zdravotních služeb oprávněný k vydání lékařského posudku o uznání nemoci z povolání.

Autor článku: 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout X youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail