Nebezpečné zvedání břemen

Zdroj: 
I břemena relativně menší než nadměrná mohou způsobit škody na zdraví.

V souvislosti se změnami ve vyhlášce č. 22/1989/ Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškami č. 141/2004 Sb. a č. 142/2004 Sb., kterými se na základě analýzy příčin (zdrojů) úrazů při dopravě mimo jiné mění výklad pojmů "břemeno nadměrné hmotnosti" a "břemeno nadměrných rozměrů", je případné připomenout si několik základních faktů o manipulaci s těžkými a rozměrnými břemeny.

Manipulace a doprava takových břemen patří mezi práce vysoce rizikové obecně, a tím spíše pro záchranáře, jejichž páteř je již jen dýchacím přístrojem namáhána ergonomicky dosti nešťastně.

Avšak škody na zdraví mohou způsobit i břemena relativně menší než zmíněná nadměrná.

A tak je velkou daní vysoké fyzické námaze záchranářů při práci v těžkých důlních podmínkách dočasné nebo trvalé poškození jejich zdarví narušením funkce meziobratlových destiček páteře. Je to zejména ono známé a obávané "vyskočení plotýnek". Tyto bolesti mají vedle jiných vlivů, svůj původ v nevhodně voleném způsobu zvedání břemen.

bremena 

Zvedáme-li břemeno s napjatými dolními končetinami, pouhým předklonem trupu, jak je zobrazeno na obrázku, dochází při takovém pohybu k výraznému přetěžování bederní páteře, především v křížobederním přechodu. Maziobratlová destička je nerovnoměrně zatížena, a tím je značně přetěžována. Nejvíce je destička zatěžována především na jejím předním okraji. Tato situace se ještě zhorší, když při tom současně pootočíme trupem do strany, kdy dochází současně ke krutu páteře. Vytváří se tak značně nerovnoměrné zatížení kloubových plošek v meziobratlových kloubech. Vše ještě zhoršuje náhlé trhnutí a nekoordinované provedení pohybu.

Není proto divu, že při takto opakovaných pohybech a zvedání břemen nevhodných způsobem dochází k bolestem v kříži chronického charakteru. Záchranář s dýchacím přístrojem  má navíc posunuto těžiště zátěže ze svislé osy. Tím větší dodatečné excentrické zatížení páteře.

Mnohdy dochází k akutnímu poškození, k výhřezu nebo poranění meziobratlové destičky.

Takové poranění je velmi bolestivé a těžko léčitelné. Chirurgické zákroky jsou v takových případech velmi riskantní.

Ovšem uvedené poškození zdraví si vlastně často způsobujeme sami jen proto, že nerespektujeme zásady správného zvedání břemen.

Jak tedy břemena zvedat?

bremena 

Správně zvedáme těžká břemena tak, že poklekneme, uchopíme oběma rukama břemeno a pomocí nožních svalů se zvolna vzpřimujeme. Zádovými a břišními svaly při tom fixujeme postavení trupu.

bremena

Na schematickém obrázku je vidět, že meziobratlová destička není při tomto postavení páteře při zvedání břemene namáhána jednostranně.

Také při nesení břemen na rameni je nutno zaujmout takový postoj, aby se těžiště břemene nacházelo co nejblíže svislé tělesné osy.

Dodržování předepsaných zásad, které velmi názorně ukazují vzpěrači, pomůže i při velkém nárazovém zatížení udržet svoje zdraví neporušené.

ZDROJ:
Nebezpečné zvedání břemen. Záchranář, č. 1 (2005), s. 11.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail