Nebezpečná činnost řidiče vysokozdvižného vozíku

Zdroj: 
Na dotaz odpověděli odborníci ze Státního úřadu inspekce práce.

Pracuji jako skladník - řidič vysokozdvižného vozíku (dále VZV). Zaměstnavatel mě nutí skládat zboží z kamiónů na frekventovaném parkovišti, ke kterému vede taktéž frekventovaná a navíc nepřehledná cesta. Při skládání zboží kličkuji s VZV mezi projíždějícími auty a chodci, dávám pozor na malé děti... Při převážení zboží po příjezdové silnici nevidím auta, která jedou proti mně do zatáčky. Může po mně zaměstnavatel chtít, abych skládal zboží v takových podmínkách? Může vůbec VZV jezdit po takovéto komunikaci? Vlastním řidičský průkaz pouze skupiny B, na což jsem zaměstnavatele několikrát upozorňoval.

Obecně platí, že zaměstnavatelé provozující manipulační vozíky s vlastním pohonem - motorové vozíky (dále VZV) v návaznosti na ustanovení § 103 odst. 2 zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP), jsou povinni zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce (řízení a ovládání vozíků) a vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti. V rámci prevence rizik podle ustanovení § 102 odst. 2 ZP jsou zaměstnavatelé současně povinni vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, resp. minimalizaci - mj. i v souvislosti s provozem VZV.

Zaměstnavatel - provozovatel je povinen zpracovat a poté prokazatelně seznámit zaměstnance s místním provozním bezpečnostním předpisem, kterým může být tzv. dopravně provozní řád zpracovaný ve smyslu přílohy č. 1 k NV č. 168/2002 Sb., kde zaměstnavatel - provozovatel stanoví, kde, jak se mohou VZV pohybovat a také za jakých podmínek. Nedílnou součástí tohoto místního provozního bezpečnostního předpisu jsou i kvalifikační požadavky, tzn. kvalifikace pro řidiče VZV stanovená zaměstnavatelem - provozovatelem.

Tyto kvalifikační požadavky vychází zejména z provedené analýzy rizik týkající se výkonu práce a pracoviště s přihlédnutím k průvodní dokumentaci dodané výrobcem (dodavatelem) příslušného vysokozdvižného vozíku.

Komentáře

Dostatečná skupina

19.08.2013 - 15:48 Petr Tartaini
Řidičské oprávnění pro sk. B je plně dostačující pro řízení VZV na pozemních komunikacích (§ 80a odst. 1 písm. f) zákona č. 321/2000 Sb., pravidla silničního provozu, v platném znění)

Re: Dostatečná skupina

20.08.2013 - 09:36 jiri oliva
Dobrý den, možná jste měl na mysli zákon 361/2000 Sb, ale to jde asi o překlep. Co ale s vozíkem, jehož celková hmotnost činí více jak 3,5 t ?

Ano, máte pravdu jde o

20.08.2013 - 11:28 Petr Tartaini
Ano, máte pravdu jde o překlep, opravdu jsem měl na mysli zákon č. 361/2000 Sb. K Vašemu dotazu, analogicky postupujete podle § 80a již zmíňovaného zákona, v tomto paragrafu jsou definovány jednotlivé skupiny řidičských oprávnění.

způsobilost

20.08.2013 - 12:17 Petr Brůha
Mám dojem, že v odpovědi nebyla zmíněna další důležitá okolnost a to způsobilost obsluhy MV i samotného vozíku. Z dotazu to vypadá, že se manipulace odehrává na veřejně přístupných komunikacích. V tomto případě musí mít vozík schválenou technickou způsobilost k provozu na pozemních komunikacích, registraci zvláštního vozidla, uhrazeno zákonné pojištění. Řidič musí vlastnit řidičské oprávnění B,C nebo T a platný průkaz obsluhy MV (doklad o školení BOZP). Pokud by toto tazatel měl, věděl by, že když přes náklad nevidím před sebe na cestu, tak jedu pozpátku.

Re: způsobilost

21.08.2013 - 09:04 Norbert Chalupa
Dobrý den, pane Brůho, těch důležitých okolností, které konkrétně zmíněny v odpovědi nebyly, je více. Ani to být zmíněno nemohlo, protože nejsou známy ostatní podmínky, tudíž odpověď SÚIP byla naprosto v pořádku, poněvadž je v ní uvedeno, že podmínky pro provoz a kvalifikaci řidiče stanoví místní provozní bezpečnostní předpis (chcete-li dopravní řád), který by měl mít zaměstnavatel zpracován. Z dotazu mi přijde, že zaměstnavatel uvedeného řidiče manipulačního vozíku nemá o BOZP moc ponětí.

Kromě povinností známe i práva:-)

23.09.2013 - 17:55 Eduard Šimánek
Jen bych doplnil pro tazatele, protože "bezpečákům" je zcela určitě známo. Zaměstnanec je oprávněn odmítnout výkon práce, o níž má důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jeho život nebo zdraví, popřípadě život nebo zdraví jiných fyzických osob; takové odmítnutí není možné posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance, viz § 106 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákoníku práce).

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail