Nebezpečí spojená se stavebními pracemi

Stavebnictví je ekonomickým odvětvím, ve kterém dlouhodobě vzniká nejvíce pracovních úrazů. S rostoucím počtem úrazů pochopitelně narůstají i finanční ztráty s nimi spojené. Důsledná pozornost věnovaná problematice bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) vede nejen ke snížení finančních prostředků vynaložených na ošetření a případnou rekonvalescenci zraněných pracovníků, ale rovněž zlepšuje jejich pracovní podmínky a prostředí.

Manipulace s materiálem

Manipulace s materiálem

Při stavebních pracích se manipuluje s břemeny, materiálem a předměty. Manipulace se provádí buď ručně (tahání, sunutí, držení, zvedání, pokládání) nebo pomocí jednoduchých mechanických strojů (např. kladky) nebo strojů poháněných elektřinou nebo motorem (např. jeřáby, výtahy, motorové vozíky apod.). Nejčastějším důvodem vzniku pracovního úrazu je nesprávná ruční manipulace s břemeny (tj. zvedání břemen, jejich přenášení a pokládání) a s tím mnohdy spojená nadměrná hmotnost břemene. K dalším úrazům patří mimo jiné pořezání o ostré hrany, zlomeniny způsobené pádem břemene nebo náhlou změnou jeho polohy.

Při skladování materiálu hrozí jeho nechtěné uvolnění, změna polohy či zřícení, což by mohlo zapříčinit zavalení osob a v případě rozměrných a nadměrně těžkých břemen smrtelné zranění. Plochy určené pro skladování materiálu proto musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Samotná stabilita materiálu (např. u potrubí, trubek, cihel, dlažby aj.) musí být zajištěna po celou dobu jeho skladování. Při používání nebezpečných látek (např. žíravých), hrozí nebezpečí pracovníků například poleptáním. Z tohoto důvodu, musí zaměstnanci striktně dodržovat bezpečnostní pravidla, především používat OOPP a dané látky musí být skladovány v předepsaných obalech a řádně zajištěny proti použití nepovolanými osobami.

Břemena, která jsou velmi těžká a případně tvarově rozsáhlá, se na stavbách dopravují jeřáby. S pohybem břemene zavěšeném na háku jeřábu je spojena řada rizik, proto je nezbytně nutné, aby vazač a jeřábník měli striktně smluvené znaky a pravidla pro dorozumívání. Pokud jeřábník nevidí jaký pokyn od vazače dostal, nesmí pokračovat v práci. Břemeno musí být dokonale zajištěno, aby nemohlo dojít k jeho pádu či jinému nechtěnému pohybu, a nebyli tak ohroženi pracovníci pohybující se pod ním nebo v jeho blízkosti. Pracovníci nesmějí vstupovat do dráhy pojezdu jeřábu nebo se vyskytovat v jeho bezprostřední blízkosti. Všeobecným pravidlem při práci nebo pobytu na staveništi je používat ochranné přilby a nepodceňovat tak riziko pádu předmětů z výšky v jakékoliv části stavby.

Jeřábem je zakázáno provádět práce, při kterých by mohlo dojít k jeho přetížení a následnému zřícení nebo práce v rozporu s pracovním postupem. K těmto pracím patří zdvihání přimrzlých břemen, ponechat zavěšené břemeno bez dohledu, přepravovat na háku osoby aj.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail