Návštěva estonské delegace ve Výzkumném ústavu bezpečnosti práce

Zdroj: 

Dne 11. února 2019 navštívili VÚBP zástupci estonského ministerstva práce.

V rámci návštěvy byli seznámeni s posláním a činností VÚBP v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců. Součástí setkání byl i interaktivní výklad s diskuzí na téma bezpečné nakládání s chemickými látkami na pracovišti ve vztahu k malým a středním podnikům a zvyšování jejich povědomí, možnosti a způsoby prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání a způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci z domova.

V oblasti bezpečné manipulace s chemickými látkami byli seznámeni se způsoby a preventivními nástroji na podporu malých a středních podniků, v oblasti prevence pracovních úrazů a nemocí z povolání s používanými metodami v České republice a u práce z domova se způsoby hodnocení rizik, povinnostmi a pravomocemi zaměstnavatelů, zaměstnanců a kontrolních orgánů.

Zástupci estonského ministerstva práce si rovněž prohlédli prostory zkušební laboratoře VÚBP a byli obeznámeni s její činností. V laboratoři jim byly prakticky předvedeny jednotlivé zde prováděné zkoušky se zaměřením na zkoušení a certifikaci osobních ochranných prostředků.

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Kde nás najdete

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844
X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail