Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : srpen - září 2009

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 424 11.8.2009

1

Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2000/29/ES, pokud jde o zmocnění plněním úkolů laboratorního testování.
        anotace: Členské státy a Komise spolu v posledních letech opakovaně diskutují o zmocnění pomocných subjektů plněním laboratorních úkolů v souvislosti s úředními kontrolami, které provádějí příslušné orgány členských států v oblasti rostlinolékařství (čl. 2 odst. 1 písm. g) bod ii) směrnice 2000/29/ES). S cílem přizpůsobit požadavky týkající se zmocnění prováděním laboratorního testování stávajícím potřebám je vhodné v krátkodobém horizontu změnit čl. 2 odst. 1 písm. g) bod ii) směrnice 2000/29/ES.
        klíčová slova: testy - laboratoře - rostliny - lékařství - požadavky

EUR- Lex - č. KOM(2009) 446 4.9.2009

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady …/…/ES ze dne […] o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí : kodifikované znění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 95/50/ES ze dne 6. října 1995 o jednotných postupech kontroly při silniční přepravě nebezpečných věcí. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které vyžaduje samotná kodifikace. Návrh této směrnice se vztahuje na kontroly prováděné členskými státy, pokud jde o přepravu nebezpečných věcí po silnici vozidly, které se účastní silničního provozu na jejich území nebo na jejich území vjíždějí ze třetí země.
        klíčová slova: látky nebezpečné - přeprava - doprava silniční - kontroly - státy členské - EU

EUR- Lex - č. KOM(2009) 482 18.9.2009

3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne […] o přepravitelném tlakovém zařízení.
        anotace: Návrh této směrnice stanoví podrobná pravidla pro přepravitelná tlaková zařízení s cílem zvýšit bezpečnost a zajistit volný pohyb těchto zařízení v rámci Společenství. Přeprava tlakových zařízení, například cisteren, nádob, sudů a lahví, představuje důležitou oblast přepravy nebezpečných věcí.
        klíčová slova: zařízení tlaková - přeprava - bezpečnost

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail