Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : listopad - prosinec 2008

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 690 17.11.2008

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických traktorů : kodifikované znění.
        anotace: Účelem tohoto návrhu je provedení kodifikace směrnice Rady 89/173/EHS ze dne 21. prosince 1988 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se mechanismu řízení kolových zemědělských a lesnických traktorů. Směrnice nahradí různé akty, které jsou do ní začleněny; zcela zachovává jejich obsah, a omezuje se tak pouze na jejich spojení a zapracování pouze takových formálních změn, které
vyžaduje samotná kodifikace.
        klíčová slova: traktory lesnické - traktory zemědělské - řízení motorových vozidel - předpisy právní - harmonizace

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 812 4.12.2008

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o etapě II rekuperace benzinových par při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů na čerpacích stanicích.
        anotace: Tento návrh právního předpisu se zaměřuje na rekuperaci benzinových par, které jsou vypouštěny do atmosféry při čerpání pohonných hmot do osobních automobilů na čerpacích stanicích (tak zvaná „etapa II rekuperace benzinových par nebo RBP”). Stanoví opatření zaměřená na snížení množství těchto benzinových par.
        klíčová slova: benzín - páry - stanice čerpací - emise - snižování - hmoty pohonné - opatření

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 817 4.12.2008

3

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele.
        anotace: Cílem návrhu je stanovit práva cestujících v autokarové a autobusové dopravě s cílem zvýšit přitažlivost tohoto druhu dopravy a důvěru v něj a rovněž dosáhnout rovných podmínek mezi dopravci z různých členských států a mezi jednotlivými druhy dopravy.
        klíčová slova: doprava silniční - autobusy - cestující - ochrana spotřebitele - kvalita

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 818 8.12.2008

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci.
        anotace: Návrh této směrnice stanoví pravidla pro zajištění vysokých jakostních a bezpečnostních norem pro orgány lidského původu určené k transplantaci do lidského organismu v zájmu zajištění vysoké úrovně ochrany lidského zdraví.
        klíčová slova: orgány lidské - transplantace - bezpečnost - jakost - ochrana zdraví

Úřední věstník Evropské unie - č. KOM(2008) 665 10.12.2008

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci.
        anotace: Farmakovigilance je definována jako vědecká a jiná činnost související s odhalováním, posuzováním, pochopením a prevencí nežádoucích účinků léčivých přípravků. Některé nežádoucí účinky jsou odhaleny až poté, co byl lék registrován, a úplné bezpečnostní profily léčivých přípravků jsou známy až poté, co jsou tyto přípravky uvedeny na trh. Pravidla farmakovigilance jsou proto nezbytná pro ochranu veřejného zdraví s cílem prevence, odhalování a posuzování nežádoucích účinků léčivých přípravků.
        klíčová slova: léky - léčiva - účinky - posuzování - přípravky léčivé - pravidla

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail