Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : listopad 2011

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR-Lex - č. KOM(2011) 764 21.11.2011

1

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění "balíčku týkajícího se zboží", který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh se týká harmonizace právních předpisů členských států týkajících se dodávání pyrotechnických výrobků na trh. Stanoví základní požadavky na bezpečnost, které pyrotechnické výrobky musí splňovat za účelem dodání na trh EU. Výrobci musí prokázat, že pyrotechnický výrobek byl navržen a vyroben v souladu se základními požadavky na bezpečnost, a připojit označení CE.
        klíčová slova: výrobky - pyrotechnika - bezpečnost - požadavky - předpisy právní - harmonizace - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 765 21.11.2011

2

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění „balíčku týkajícího se zboží“, který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh se týká harmonizace právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Stanoví základní požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu, které přístroje musí splňovat za účelem dodání na trh EU. Tyto základní požadavky se také použijí pro pevné instalace. Výrobci musí prokázat, že přístroj byl navržen a vyroben v souladu se základními požadavky, a připojit označení CE. Osoby odpovědné za pevné instalace musí rovněž zaručit, že pevné instalace jsou v souladu se základními
požadavky.
        klíčová slova: kompatibilita elektromagnetická - přístroje - instalace - předpisy právní - harmonizace - trhy - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 766 21.11.2011

3

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění "balíčku týkajícího se zboží", který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh se týká harmonizace právních předpisů členských států zabývajících se dodáváním vah s neautomatickou činností na trh.
        klíčová slova: váhy - výrobky - dodávky - trhy - předpisy právní - harmonizace - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 768 21.11.2011

4

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění "balíčku týkajícího se zboží", který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh se týká harmonizace právních předpisů členských států zabývajících se dodávání jednoduchých tlakových nádob na trh.
        klíčová slova: nádoby tlakové - trhy - dodávky - výrobky - předpisy právní - harmonizace - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 769 21.11.2011

5

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění "balíčku týkajícího se zboží", který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh se týká harmonizace právních předpisů členských států zabývajících se dodáváním měřidel na trh.
        klíčová slova: měřidla - trhy - dodávky - předpisy právní - harmonizace - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 770 21.11.2011

6

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy na trh
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění "balíčku týkajícího se zboží", který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh se týká harmonizace právních předpisů členských států zabývajících se dodávání výtahů a bezpečnostních komponent pro výtahy na trh.
        klíčová slova: výtahy - komponenty bezpečnostní - trhy - dodávky - předpisy právní - harmonizace - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 771 21.11.2011

7

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění "balíčku týkajícího se zboží", který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh se týká harmonizace právních předpisů členských států zabývajících se dodávání na trh a dozoru nad výbušninami pro civilní použití.
        klíčová slova: výbušniny - použití - trhy - dozor - předpisy právní - harmonizace - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 772 21.11.2011

8

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění „balíčku týkajícího se zboží“, který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh směrnice se týká zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vztahuje se na tyto výrobky: a) zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; b) bezpečnostní, ovládací a regulační přístroje, které jsou určeny k použití mimo prostředí s nebezpečím výbuchu, avšak jsou nutné pro bezpečné fungování zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo k jejich fungování přispívají.
        klíčová slova: výbuchy - systémy ochranné - nebezpečí - předpisy právní - harmonizace - návrhy

EUR-Lex - č. KOM(2011) 773 21.11.2011

9

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
        anotace: Tento návrh je předkládán v rámci provádění "balíčku týkajícího se zboží", který byl přijat v roce 2008. Je součástí řady návrhů, jejichž cílem je uvést deset směrnic o výrobcích do souladu s rozhodnutím č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh. Tento návrh se týká harmonizace právních předpisů členských států zabývajících se dodáváním elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh.
        klíčová slova: zařízení elektrická - napětí - dodávky - předpisy právní - harmonizace - návrhy

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail