Návrhy právních předpisů Evropského parlamentu : červen - červenec 2009

Jedná se o vybrané přípravné dokumenty k právním předpisům. Dokumenty nacházející se v této rubrice se stávají právně závaznými až po zveřejnění v Úředním věstníku.

EUR- Lex - č. KOM(2009) 254 3.6.2009

1

Návrh rozhodnutí Rady o Evropském roku dobrovolnictví (2011).
        anotace: Obecným účelem evropského roku je podněcovat a podporovat úsilí, které členské státy, místní a regionální orgány i občanská společnost vyvíjejí, aby vytvořily podmínky pro dobrovolnictví v Evropské unii, a to zejména výměnou zkušeností a osvědčených postupů. Dobrovolnictví je klíčovou formou občanské účasti a demokracie, naplňuje evropské hodnoty, jako je solidarita a nediskriminace, a k podporuje harmonický rozvoj naší společnosti. Dobrovolnictví hraje významnou úlohu v nejrůznějších oblastech, jako je vzdělávání, mládež, kultura, sport, životní prostředí, zdraví, sociální péče, ochrana spotřebitelů, humanitární pomoc, rozvojová politika, výzkum, rovné příležitosti a vnější vztahy. Dobrovolnictví zároveň představuje významnou příležitost k učení, jelikož díky zapojení do dobrovolné práce se občané seznamují s novými dovednostmi a upevňují si smysl pro sounáležitost se společností.
        klíčová slova: dobrovolníci - společnost občanská - EU - programy

EUR- Lex - č. KOM(2009) 348 30.6.2009

2

Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o označování pneumatik s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry.
        anotace: Vzhledem k tomu, že až 23 % celkových emisí CO2 připadá na silniční dopravu, je důležitým úkolem EU snížit energetickou náročnost vozidel a emise z nich. Návrh na označování pneumatik je v souladu s integrovaným přístupem, který má zajistit, aby byly poskytovány harmonizované informace nejen o palivové účinnosti, ale také o přilnavosti za mokra a vnějším hluku odvalování pneumatik, aby se koneční spotřebitelé mohli rozhodovat na základě obdržených informací. Cílem je působením tržních sil podpořit dynamické zlepšení všech parametrů nad rámec minimálních požadavků stanovených pro schvalování typu pneumatik (postup zajišťující přístup na trh EU), a tím zlepšit energetickou účinnost silniční dopravy.
        klíčová slova: pneumatiky - označení - účinnost palivová - parametry

EUR- Lex - č. KOM(2009) 333 2.7.2009

3

Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje evropská facilita mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začleňování : facilita mikrofinancování Progress.
        anotace: Komise ve sdělení ze dne 3. června navrhla novou evropskou facilitu mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti ( facilita mikrofinancování Progress) s cílem dát nezaměstnaným šanci na nový začátek a otevřít některým nejvíce znevýhodněným skupinám v Evropě, včetně mladých lidí, cestu k podnikání Tato nová facilita v současném období snížené nabídky úvěrů rozšíří škálu cílené finanční podpory pro nové podnikatele. Jednotlivým podnikatelům a zakladatelům mikropodniků se kromě podpory, co se týče úrokových sazeb, ze strany ESF dostane pomoci i v podobě instruktáží, školení a budování kapacit.
        klíčová slova: nezaměstnanost - EU - financování - programy - podpora - podnikatelé

 

Nabízíme Vám možnost BEZPLATNÉHO odběru e-mailového zpravodajství

Přehled příspěvků publikovaných na oborovém portálu BOZPinfo zasílaný každý pátek odpoledne

Provozovatel portálu

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.
Jeruzalémská 1283/9
110 00 Praha 1
+420 221 015 844

Sociální sítě VÚBP

facebook linkedin instagram buzzsprout twitter youtubepinterest

Kde nás najdete

X

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?
zašleme vám nové na váš e-mail